Sluikstorten neemt epidemische vormen aan

De pakkans ligt heel laag, de kans op een administratieve sanctie ligt nog lager.

Idegem. Langs de Heirweg in Idegem deponeerde een sluikstorter zondagnacht een hoop afval schaamteloos op de akker van een boer. Ondanks de administratieve boetes en de ontladingscampagnes behoort sluikstorten helaas stilaan tot het straatbeeld. Dat het voor veel mensen een doorn in het oog vormt, bewijzen de vele opruimacties van de Giesbaargse zwerfvuiljagers. Op Pinkstermaandag haalde de groep vrijwilligers 12 zakken afval op. Het blijft vechten tegen de bierkaai.

Eind april haalden vijftien vrijwilligers van de Giesbaargse zwerfvuiljagers rond de Oudenberg maar liefst 52 zakken met afval op. Of de oorzaak van het sluikstorten moet worden gezocht bij de stijgende armoede in de stad en het relatief dure diftarsysteem vormt maar een deel van de verklaring. Heel wat toeristen en voorbijgangers dumpen aan de Oudenberg hun afval maar langs de kant van de weg omdat ze zich niet de moeite getroosten om het mee te nemen. Een mentaliteitswijziging dringt zich op.

In 2021 waren er 900 meldingen van sluikstorten en zwerfvuil. ‘Het aantal GAS-dossiers dat in 2021 werd opgesteld ,bedroeg 166. Daaruit volgden 41 sanctiedossiers, wat uiteindelijk resulteerde in 28 GAS-boetes’, gaf schepen De Prez toen mee aan Nuus. Voor 2022 waren er tot in september reeds 765 meldingen. Daaruit werden 61 GAS-dossiers gedistilleerd, wat resulteerde in 19 sanctiedossiers. Waarom nog de moeite doen om aan het containerpark aan te schuiven om vervolgens het afval te sorteren? Dumpen aan de kant van de weg gaat sneller en is goedkoper.

Bovendien is het duidelijk dat de pakkans heel laag ligt en dat de kans op een administratieve sanctie nog lager ligt. Daders weten dit maar al te goed. Daarom wordt vooral ingezet op sensibilisering in de hoop dat mensen verantwoord omgaan met hun afval. Een werk van lange adem.

Julien Borremans