De Beiaard : 100.000 bezochte pagina’s op 8 dagen.

Beste Beiaardiers. Acht dagen geleden kwam de digitale versie van uw huisblad online. Meer dan 13.000 individuele bezoekers bekeken meer dan 100.000 pagina’s. Jullie zijn straf. Doe zo verder. Heb je nieuws?   Nam je een foto met nieuwswaarde? Stuur jou bijdrage naar de redactie.

tmp_3717-img_20170115_0010261401972070