De pensioenval : Langer werken en toch minder pensioen?

18/01/2017 : Door het optrekken van de pensioenleeftijd zouden we meer bruto pensioen krijgen. Natuurlijk is dat niet de (netto) som die je als gepensioneerde in handen krijgt. Nu blijkt het, dat de fiscale regels in bepaalde  situaties zorgen voor een lager netto pensioen.

De regering zit er  mee verveeld, want ze beloofden dat langer werken ook m éér pensioen zou opleveren. De minister van financi ën, Johan Van Overtveldt (N-VA) werkt  aan een oplossing.  Dat zeggen kabinetsleden aan collegae van ‘De Tijd’.

Vanaf 2030 zullen we 2 jaar langer moeten werken, tot 67 jaar. Maar in de jaren daarvoor wordt de aanpassing al geleidelijk doorgevoerd. Dat wil concreet zeggen dat je in 2019 minstens 63 jaar moet zijn en 42 jaren hebben gewerkt. Begin alvast te tellen.

Welke mensen zullen, volgens de huidige regeling minder pensioen overhouden,  ondanks een hoger bruto pensioen? Dat zijn zij, die bruto hun pensioen zien verhogen tussen de 15.570 Euro en de 16.500 Euro. Dat geeft als vreemd resultaat dat de gepensioneerde die bruto 16.700 Euro heeft, evenveel zal overhouden als de gepensioneerde die bruto 15.570 Euro heeft.

Wie bruto minder dan 15.570 Euro krijgt, heeft nergens last van. Maar door langer te werken gaat die mens er minder aan overhouden. Meer verdienen om er minder aan over te houden noemen we : ‘De Pensioenval’.

financetowerbrussel

Vrijdag wordt het probleem aangekaart op de ministerraad. De minister van pensioenen, Daniel Bacquelaine (MR), zegt de betaalbaarheid van de pensioenen te zullen dwarsbomen zolang de regels niet zijn aangepast. De bal ligt nu in het kamp van de minister van Financi ën.

Conclusie :
In Zottegem is het carnaval gedaan, maar in de rest van Vlaanderen moet het nog beginnen.

klachtenlogo-nl-large-neg


Bronnen : De Tijd, MinFin