Begroting 2017 Geraardsbergen Schepen Ann Panis : “Yes, we can !”

Ann.jpg

Geraardsbergen, 22/01/2017: Op de gemeenteraad van 17 januari ll. werd de begroting 2017 goedgekeurd. De bevoegde schepen van financi ën Ann Panis (Open Vld) gaf een opsomming van al de nieuwe elementen die werden toegevoegd. Maar het budget 2017 is grotendeels een projectie van het budget zoals opgenomen in het oorspronkelijke meerjarenplan 2014-2019. Voor de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen zit men dus op schema. Het meest opmerkelijke blijft wel de vermindering van de aanslagvoet in de personenbelasting. Deze werd verder verlaagd van 7,9% naar 7,8%. ‘Dit kadert allemaal in ons streven naar het bereiken van het Vlaams gemiddelde (7,4%) op vlak van de personenbelasting’ zegt schepen Panis.  2017 is ook het jaar dat de belasting op drijfkracht definitief wordt afgeschaft.

Nieuw is dat de dorpsraden voor al hun activiteiten via de stad zullen verzekerd worden. Voor de verdere bestrijding van de wateroverlast werd 20.000 euro bestemd voor de opmaak van een hemelwaterplan door Aquafin en werd 16.000 euro begroot voor het verstrekken van premies voor waterpreventieve maatregelen aan woningen. Ook voor de terugkeer van de Ronde van Vlaanderen werd een bedrag ingeschreven. Verder wil het stadsbestuur het culturele leven in Geraardsbergen blijven aanmoedigen met de toekenning van de cultuurprijzen en de aanvulling van het kunstenfonds.

Met de oprichting van de dorpsraden heeft het bestuur extra impulsen willen geven aan haar beleid inzake kunst in de deelgemeenten. Er zal ook een betoelaging voorzien worden voor infrastructuurwerken aan de parochiezalen. Toen de oppositie opmerkte dat er langs de inkomstenzijde van het budget geen rekening was gehouden met de financi ële situatie in Amerika en dat er misschien toch teveel geïnvesteerd wordt in onze stad merkte schepen Panis op dat het nog te vroeg is om paniekvoetbal beginnen te spelen. Niemand kan uiteindelijk de veranderingen op wereldvlak inschatten. Er zal indien nodig bijgestuurd worden door de begrotingscontroles die worden uitgevoerd. En in Amerika beslist President Trump maar hier in Geraardsbergen zegt schepen Panis “‘Yes, we can !’”. (LBG)