Veel steun van liberale toppers voor Open Vld plus Oosterzele

c57b6a2a-7a8a-4f5f-bfd2-96b327eeafbf

Oosterzele, 23/01/2017: PERSBERICHT Zondag 22 januari werd er in Oosterzele getoast op 2017 bij Open Vld plus. De partij mocht op haar nieuwjaarsreceptie te Balegem vier kopstukken verwelkomen: nationaal Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten, Volksvertegenwoordiger en specialist sociale zekerheid Egbert Lachaert, Vicepremier en minister Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post Alexander De Croo en gewezen Kamervoorzitter en Vlaams Volksvertegenwoordiger Herman De Croo.  

(Foto’s hierboven : Danny De Lobelle)

Feestzaal ’t Ganzenhof was bijna te klein om ook de talrijk opgekomen sympathisanten te verwelkomen. Voorzitter Gwendolyn Rutten nam eerst ruim de tijd om — in het kader van haar Ronde van Vlaanderen — in gesprek te gaan met de meer dan 160 aanwezigen. Waarna lokaal afdelingsvoorzitter Guy De Smet haar inleidde als gastspreker.

In haar nieuwjaarstoespraak focuste de liberale politica op de strijdpunten voor de komende jaren: 3 V’s: vooruitgang, veiligheid en vrijheid. Vooruitgang om te kunnen ondernemen — ook in dit online-tijdperk; ook vooruitgang inzake financieel beleid. Met een effici ënte regeling en minder belastingen. Ze verwees daarbij o.m. naar de lagere schenkingsrechten die werden ingevoerd. Dankzij een veel lager tarief, worden huizen nu weggeschonken. Dat is goed voor jongeren, goed voor de economie én goed voor de schatkist. Ze pleitte voor vrijheid om te kunnen doen wat we willen zonder compromissen te moeten sluiten over onze basiswaarden. Tenslotte focuste ze ook op de nood aan samenwerken om onze veiligheid te kunnen garanderen.

Aansluitend sprak ook fractieleider Filip Michiels de aanwezigen toe. In zijn wensen focuste hij op de positieve spirit van de partij. Ondanks de vele jaren oppositie mag de afdeling steeds meer sympathisanten verwelkomen op de nieuwjaarsreceptie. Hij kaartte de gebroken beloftes aan van de meerderheid: o.m. inzake het seniorenbeleid, de renovatie van het gemeentehuis én van de muziekschool en bracht de financi ële toestand van de gemeente in beeld: Oosterzele heeft ondanks de hoge personenbelastingen die deze gemeente heft (in Vlaanderen zijn er maar 23 van de 308 gemeenten die een hogere belastingvoet heffen) een enorme schuldgraad omdat het bestuur t é lang boven de eigen stand geleefd. Sinds 2006 steeg de schuld van 6,8 naar 26,7 miljoen euro. De schuld bleef ook de voorbije jaren stijgen, waardoor elke inwoner — ook de allerjongsten – nu bijna 2000 euro schuld boven zijn of haar hoofd hangen. Dat is dubbel zo veel dan in andere gelijkaardige landelijke gemeenten.

Michiels bracht ook enkele positieve verwezenlijkingen in beeld: de vernieuwde aanpak van een aantal jaar geleden (op voorstel van de liberalen); de goede heraanleg van het wegdek met gescheiden fietspad tussen Moorsele en Scheldewindeke én de belofte om meer in te zetten op verkeersveiligheid, na de unanieme goedkeuring ter ondertekening van het SAVE-charten (eveneens op voorstel van Open Vld plus).

Tenslotte verwees hij ook naar enkele andere strijdpunten voor de komende jaren:  de tering écht naar de nering te zetten; stoppen met cli ëntelisme in vele bouwdossiers; meer inzetten op seniorenzorg; de tweede ambachtelijke zone met een plaats voor ondernemers in onze eigen gemeente en een degelijk beleid rond kinderopvang.

De bestuursleden en mandatarissen blikken terug op een heel geslaagde nieuwjaarsreceptie.