Zottegem, trage wegen: oproep

trage-wegen-zottegem

29/01/2017, persbericht :  Trage wegen: oproep naar vrijwilligers voor de derde fase

In het kader van het provinciaal tragewegenbeleid start Zottegem, samen met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, met de derde fase voor de opmaak van de tragewegenplannen. Dit jaar wordt de visie voor de trage wegen opgemaakt in de deelgemeenten Velzeke en Strijpen.  

Trage wegen zijn paden en wegels voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer: kerkwegels, jaagpaden of doorsteekjes. Veel van deze trage verbindingen zijn in de loop der jaren verdwenen of in onbruik geraakt. Vanuit de bevolking groeit de vraag om trage wegen – waar mogelijk — terug toegankelijk te maken. Zo kunnen kinderen en volwassenen veiliger naar school of het werk fietsen, wordt een wandelingetje met de hond of een zoektocht van de jeugdbeweging heel wat fijner. Daarom werkt Zottegem samen met RLVA vzw aan een herstel- en ontwikkelingsplan voor trage wegen, licht schepen van Mobiliteit Peter Vansintjan toe.

zottegem plan.jpg

inventarisatie

In een eerste stap wordt een werkkaart gemaakt op basis van de Atlas der Buurtwegen (rekening houdend met alle wijzigingen en afschaffingen) en topografische kaarten. Tijdens een tweede stap wordt die werkkaart op het terrein gecontroleerd door vrijwilligers. Deze inventarisatie vergelijkt de werkkaart met de re ële toestand op het terrein. Per weg wordt een inventarisatiefiche opgemaakt (dit kan op papier of via een app), deze bevat de objectieve beschrijving van de weg en enkele foto’s.

Voor deze inventarisatie hebben wij reeds een aantal vrijwilligers die hieraan willen meewerken. Als u zich ook geroepen voelt om aan dit project mee te werken, gelieve dan contact op te nemen met Zottegem (Isolde De Paepe). De inventariseerders kunnen in april-mei hun aangewezen wegjes gaan bezoeken.

informatieavonden

Wie wil meewerken aan de inventarisatie, krijgt in de avond van woensdag 5 april 2017 een vorming inventariseren waarin uitgelegd wordt hoe alles zal verlopen. Vooraf inschrijven is verplicht bij Isolde De Paepe (09 364 64 95 – isolde.depaepe@zottegem.be). De vorming inventariseren zal plaatsvinden in Zottegem, precieze plaats en tijdstip wordt bezorgt na uw inschrijving.

Voor meer info kunt u ook contact opnemen met Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen:

Jonathan Clerckx ( 055 20 72 65 – jonathan.clerckx@rlva.be).

De opmaak van tragewegenplannen is mogelijk dankzij de financi ële steun van de Provincie Oost