Samana Oosterzele: Julien De Meyer geeft fakkel door aan duo Juliette en Rita

ddl-oosterzele-samana-bestuurslid-stopt-1

29/01/2017: Voordat de eerste activiteit doorging bij het wafelfeest van Samana (ziekenzorg) ging   de wissel van voorzitterschap door. Julien  De Meyer gaf na 25 jaar voorzitterschap door aan twee dames Juliette Meuleman en Rita De Landsheere delen nu het voorzitterschap bij Samana Oosterzele.  

Dankwoord voorzitter

Op het jaarlijks wafelfeest waar 160 mensen zich inschreven werd Julien  De Meyer in de bloemen gezet door het bestuur en de regioverantwoordelijke. Julien: eind 1991, het jaar dat ik in juni met pensioen ging, werd ik door Cm gepolst om een afdeling in onze parochie op te starten. Lang heb ik toen niet moeten nadenken. Ik zag daar de noodzaak van in, de chronisch, zieke mensen meer te laten deelnemen aan het sociale, parochiale leven. Mijn eerste opdracht was iets moeilijker dan bevestigend te antwoorden. Ik moest op zoek gaan naar een 20-tal mensen, mensen die ik warm probeerde te maken voor dit mooie project. Dat lukte mij weliswaar vrij snel, en begin 1992 ging ZZ Oosterzele dan officieel van start, dus 25 jaar geleden. Namen noemen is soms zeer delicaat speciaal te vermelden die mij zo bijgestaan en geholpen hebben : EH eredeken Julien Van Der Meeren, zuster Hilde en Gislena, had ik een enorme steun. Jaar na jaar werd het programma aangevuld met nieuwe activiteiten, tot we de laatste 15 jaar al konden spreken van een waaier van activiteiten. Eigenlijk voor elk wat wils. Om het kort te maken geef ik hier een opsomming: dag- en halve daguitstappen, bedevaarten, informatienamiddagen, voordrachten, kliniek en rusthuisbezoeken, sneukeltoeren, quizzen, films, zoektocht, crea-namiddag, boottochten, weekend aan zee en niet te vergeten de schitterende playbackshows. Dat waren stuk voor stuk activiteiten die meestal in de smaak vielen en een zeker succes kenden. Wij mogen er prat op gaan dat vooral de uitstappen aangepast zijn en op maat van mensen met een zekere beperking.’

Maar, beste mensen, wat is een voorzitter zonder medewerkers, zonder bestuursleden? Eigenlijk minder of niets! De verdienste van de zeer goed draaiende Ziekenzorgbeweging, of nu beter gezegd Samana beweging ligt bij het voltallig bestuur, iedereen draagt zijn steentje bij, elk volgens zijn of haar mogelijkheden. Vandaag, bij deze bestuurswissel, voel ik mij bijzonder gelukkig dat ik 25 jaar lang kunnen rekenen heb op een fantastische ploeg, die mij met raad en daad bijstond. Ik voelde mij altijd zo gesteund dat het voor mij allemaal zo eenvoudig leek. Samen hebben wij onze afdeling uitgebouwd tot één van de beste in Midden-Vlaanderen. De verstandhouding, de verbondenheid, de genegenheid en de vriendschap onder elkaar hebben er zeker toe bijgedragen dat ik deze job 25 jaar lang zo graag gedaan heb. Het klikte zo goed tussen ons allen. Ik ben er jullie zo erkentelijk en dankbaar voor! Maar laat mij toe hier een vrijwilliger speciaal te vermelden en dat geldt voor mij heel in het bijzonder, mijn echtgenote Ines, die 100% steeds aan mijn zijde stond en een grote, onmisbare hulp was voor mij. Zij knapte heel wat werkjes op achter de schermen.

En tot slot, beste mensen, er is witte rook bij Samana : de komende jaren zal onze afdeling geleid worden door twee dames Juliette Meuleman en Rita De Landsheere. Zij worden de kapiteins op het Samanaschip Oosterzele, gesteund en bijgestaan door 25 matrozen, de 25 medewerkers of vrijwilligers. Ik ben uitermate verheugd zo’n fantastisch duo gevonden te hebben, want het is niet evident mensen te vinden die enige verantwoordelijkheid op zich willen nemen en veel van hun vrije tijd willen opofferen. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat onder hun enthousiaste en bekwame leiding deze boot zijn vaart in de beste omstandigheden zal verder zetten. Laat ons samen eendrachtig blijven verder werken en dat zal ten goede komen aan gans Sa ma na Oosterzele.’

Ten slotte

Om af te ronden werd   uitreden bestuurslid Mariette Mertens nog in de bloemen gezet, ook kreeg Julien  en presentje van midden Vlaanderen vertegenwoordigd door   Veerle Van der Kelen     dan pas kon het optreden van ”De Kluivers” en uiteindelijk het proeven van de heerlijke wafels van start gaan.

DDL