Herzele, NEOS: Lezing van Prof. Vandenabeele over kunstwerken

peter-vandenabeele

Herzele, 11/02/2017: Op dinsdag 14 februari 2017 staat er een nieuwe lezing op het programma van NEOS. Prof. Peter Vandenabeele komt naar de Wattenfabriek te Herzele. Hij komt er een lezing geven met als onderwerp  ‘Analyse van kunstwerken’

logo-neos-herzele-superklein

Peter Vandenabeele (1974) is al sinds 20 jaar actief binnen de analyse van kunstwerken en archeologische objecten. Hij studeerde chemie aan de Universiteit Gent, waar hij onder leiding van Prof. L. Moens een doctoraat behaalde in de Analytische Chemie. Hij specialiseerde zich in technieken die de analyse van kunstwerken toelaten zonder dat de kunstwerken daardoor schade leiden. Wetenschappers noemen dat de niet-destructieve analyse van kunstwerken. Zo ontwikkelde hij daartoe speciale apparatuur.

 

In 2007 werd hij onderzoeksprofessor binnen de vakgroep Archeologie, aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, waar hij in 2010 ook tot hoogleraar benoemd werd.

Tijdens zijn carrière onderzocht hij niet alleen prehistorische rotsschilderingen in Patagoni ë, Romeinse mozaïeken, middeleeuwse handschriften, Egyptische muurschilderingen, maar ook heel wat werken van Ren é Magritte, Paul Delvaux en zelfs het Lam Gods van de broers Van Eyck.

Hij werkte zeer actief mee aan de recente restauratie van het Lam Gods te Gent.

Door de kunstwerken met een chemische bril te bekijken, probeert Peter Vandenabeele met zijn team ondermeer de restauratie van meesterwerken te ondersteunen, bij te dragen tot de studie van hun ontstaansgeschiedenis of echtheidsbepalingen.

Tijdens zijn voordracht probeert hij op een bevattelijke manier een inkijk te geven in het hoe en waarom van de scheikundige analyse van kunstvoorwerpen en archeologische objecten. Hij illustreert zijn lezing met tal van voorbeelden uit recent onderzoek.

De toegangsprijs is : â‚¬8 voor Neos Leden / €12 voor Niet Neos Leden