Zottegemse Koekelarings  (2017 – 7)

img_20170109_134942

° Voor de politierechtbank

– V .V.D.B. is door de politierechter vrijgesproken van vluchtmisdrijf. Ter hoogte van de basisschool in de Grotstraat in Grotenberge reed de agente een andere wagen aan maar zette haar weg voort. Naar haar zeggen had zij noch haar zoontje dat naast haar zat, iets gevoeld of gehoord. De schade die bij de aanrijding veroorzaakt werd, was overigens miniem. De politierechter geloofde haar en besloot dan ook dat er geen vluchtmisdrijf in het spel was. Voor de aanrijding zelf sprak hij een boete uit van 120 euro (met uitstel). V. V.D.B. is wel woonachtig in Herzele maar is, in tegenspraak met andere berichtgeving, als politieagente niet verbonden aan de politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem.

– De 49-jarige D. H. uit Brakel moet voor anderhalve maand zijn rijbewijs inleveren. Flink boven zijn theewater knalde hij tegen de verkeersgeleider in de Meerlaan in Zottegem, vervolgde met twee lekke linkerbanden zijn weg nog tot op de parking aan het tankstation verderop en kroop dan op de achterbank om er zijn roes uit te slapen. Toen hij daar door de politie ‘gewekt’ werd, beweerde hij dat zijn vriend D. D. (48), eveneens uit Brakel, met de wagen had gereden maar dat deze ervoor gekozen had om op een andere manier toch zijn weg naar huis voort te zetten. De politierechter van Oudenaarde hechtte aan deze uitleg echter geen geloof en, naast anderhalve maand rijverbod, kreeg D. H. ook nog een effectieve boete van 840 euro (+ gerechtskosten). Bovendien moet hij eerst slagen in medische en psychologische proeven vooraleer hij zijn rijbewijs terugkrijgt.

° Geen sluipverkeer meer via parking

Een beslissing van de rechtbank maakt een einde aan een al sinds de vorige legislatuur aanslepend dispuut tussen het stadsbestuur en een grondeigenaar. Vooral sedert de herinrichting van de Buke en de ingebruikneming van het nieuwe politiegebouw aan de Meengracht gebeurde het vaak dat automobilisten — zelfs politiepersoneel op weg naar hun werk — in plaats van via de Leeuwerikstraat om te rijden, over de parking naast en achter de vestigingen van Blokker en Match naar het politiehuis, de Beschermde Werkplaats of verder naar de achtergelegen KMO-zone reden. Om aan deze situatie en dit misbruik een einde te zien komen, stapte grondeigenaar C. D.W. naar de rechter. Deze heeft hem nu gelijk gegeven en verbiedt voortaan alle sluipverkeer over de parking aan de twee voornoemde warenhuizen. Naar verluidt zullen er plannen (moeten) uitgewerkt worden om de vrij smalle Leeuwerikstraat te verbreden en er tegelijk ook een fietspad aan te leggen.

° Extra parkeerplaatsen gehandicapten

In de Heldenlaan ter hoogte van huisnummer 50, in de De Pauwstraat rechts van huisnummer 15 en op de parking aan de D. Van Den Bosschestraat rechts van het toegangshek naar het Kasteel van Egmont: op deze drie plaatsen zou er een parkeerplaats voorzien worden die zal voorbehouden zijn voor mensen met een beperking (in de eerste twee gevallen op vraag van een mindervalide buurtbewoner). Reeds tijdens de gemeenteraad van 26 september van vorig jaar werd algemeen ingestemd met deze voornemens maar vooralsnog blijft het wachten op de uitvoering ervan op het terrein. Intussen werd tijdens de jongste gemeenteraadszitting van 30 januari ll. ook al goedkeuring gehecht aan de intentie om op voornoemde parking aan het Kasteel van Egmont nog een tweede parkeerplaats voor gehandicapten in te richten alsook op het Baron I. della Failleplein in Elene en ter hoogte van huisnummer 140 langs de Steenweg op Aalst in Oombergen.

° Breder trottoir aan schoolmuur

Met het oog op het veiliger maken van de schoolomgeving aan de vrije basisschool De Groene Poort in de Lilarestraat in Sint-Maria-Oudenhove heeft het stadsbestuur het plan opgevat om er het voetpad langsheen de schoolmuur te verbreden. Het gaat over een lengte van 42 meter en het is de bedoeling het trottoir van nu 0,90 m te verbreden tot 1,50 meter. Er is nog geen sprake van wanneer eigen stadsarbeiders hiermee zullen beginnen maar het werk staat wel op het uitvoeringsprogramma voor dit jaar.

° AZ Sint-Elisabeth: ‘Baby aan boord’-beurs

In plaats van de vroegere vier wekelijks opeenvolgende informatieavonden houdt de dienst materniteit van het Zottegemse AZ Sint-Elisabeth nu ongeveer viermaandelijks een informatieve ‘Baby aan boord’-beurs voor aanstaande ouders (ook de partner is dus welkom). Zo kunnen deze op zaterdag 18 februari van 14 tot 17 uur in het auditorium op de derde verdieping van het ziekenhuis aan een aantal stands terecht voor informatie rond zwangerschap en bevalling, voeding en postnatale zorg, enz. Ook kunnen de beursbezoekers via geleide rondleidingen een kijkje nemen op de kraamafdeling en in het verloskwartier. De toegang is gratis en op voorhand inschrijven is niet nodig. Voor meer inlichtingen kan men contact opnemen met de AZ-materniteit via 09  364 87 60. Voor de daaropvolgende ‘Baby aan boord’-beurs is het daarna wachten tot woensdagavond 14 juni.

° De ‘soepkerre’ van De Hoop

In het kader van zinvolle dagbesteding die het dagcentrum De Hoop voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel wil aanbieden aan zijn gebruikers, werd het plan opgevat om nu ook wekelijks seizoensgebonden biologische groenten (rechtstreeks van het veld) door de cli ënten en hun begeleiders te laten verwerken tot heerlijke verse soep die dan met de ‘soepkerre’ aan huis wordt geleverd, telkens op vrijdagvoormiddag in de week na bestelling. In deze startfase blijft de soeproute waar de bakfiets komt langsrijden, nog beperkt tot de nabije omgeving van het dagcentrum vlakbij het AZ Sint-Elisabeth: Zuster Angelalaan, A. Schotteplein, Moeder Marielaan, Leliestraat, Lakemaar, Sint-Paulusplein, Picarrenstraat, Campagnestraat, A. De Clercqstraat, Hoevestraat, Bronstraat, Groenstraat en L. Lefevrestraat. Soep bestellen kan via het formulier op www.dehoopzottegem.be, per e-mail naar soepkerre@dehoopzottegem.be of telefonisch 09  364 87 03. De Hoop is ook op zoek naar helpende handen om samen mee de soep te bereiden en/of rond te voeren. Voor meer inlichtingen kan men vrijblijvend terecht op hetzelfde telefoonnummer. (DE BAKKER)