Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen: Sterkere samenwerking voor een sterkere streek

voorzitter-ondervoorzitters-regiocoordinator-streekoverleg-zov

Algemeen, 17/02/2017: Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen zet vanaf 2017 in op diepgaandere samenwerking rond lokale werkgelegenheid, economie en mobiliteit. Aanleiding is een grondige hervorming van het streekbeleid, die in de zomer van 2015 door Vlaams minister Muyters werd bekendgemaakt. De huidige werking moet hierdoor wijken voor een nieuwe aanpak om de regio op sociaal-economisch vlak te doen bloeien.  

In het belang van de regio

Het Streekoverleg brengt al meer dan 20 jaar lokale besturen, sociale partners, de Provincie Oost-Vlaanderen en andere regionale partners samen om regionale uitdagingen op vlak van werk, economie en mobiliteit het hoofd te bieden. “De beslissing van de minister zette ons ertoe aan anders te gaan nadenken over hoe we samen met onze partners in het belang van Zuid-Oost-Vlaanderen kunnen blijven werken”, zegt regiocoördinator Fons Wauters van het Streekoverleg.

Resultaat is een gedragen ESF-project dat deels gefinancierd wordt door Vlaanderen, aangevuld met middelen van 23 lokale besturen, de Provincie Oost-Vlaanderen en streekontwikkelingsintercommunale Solva. Ook de sociale partners en andere regionale partners zetten hun schouders onder dit nieuwe project.

Samen sterker

Het kersverse samenwerkingsverband verbindt het Streekoverleg met haar partners rond drie hoofdpijlers:

  • Focus op een duurzame lokale economie en ondernemerschap in de regio,
  • Mobiliteit als noodzakelijke voorwaarde voor regionale socio-economische ontwikkeling en
  • Een optimale regionale matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt

“De tijd dat gemeenten deze thema’s enkel binnen hun eigen grenzen aanpakten is voorbij. Door intensiever samen te werken en onze krachten te bundelen kunnen we veel meer bereiken en geven we een extra dynamiek aan het socio-economisch leven in onze streek”, geeft de herverkozen voorzitter van het Streekoverleg en Zottegems burgemeester Jenne De Potter mee.

De Potter wordt in zijn taak ondersteund door ondervoorzitters V éronique Fontaine (Stad Geraardsbergen – schepen voor economisch beleid, tewerkstelling en sport) en Jan Van Gyseghem (Voka Oost-Vlaanderen – regiodirecteur Aalst).

Nieuwigheden

Nieuw is dat het Streekoverleg de sociaal-economische uitdagingen vanaf 2017 kan aanpakken door zelf acties op te starten en uit te voeren. Bovendien breidt het werkingsgebied uit; ook Gavere en Oosterzele sluiten zich nu aan.

“Het Streekoverleg kan zich hierdoor zeker tot en met juli 2019 blijven inzetten om van Zuid-Oost-Vlaanderen een b(l)oeiende regio te maken”, besluit Fons Wauters.