Infoavond Vlaams Plan voor ‘Bouvelobos, Hemsrode en de steilrand van Moregem’ te Anzegem, Wortegem-Petegem en Oudenaarde.

ruimte_vlaanderen_logo

Algemeen, 20/02/2017:  De Vlaamse Overheid maakt een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor de open ruimte tussen Anzegem, Wortegem-Petegem en Oudenaarde. Het plan vrijwaart waardevolle landbouwgebieden voor de beroepslandbouw, cre ëert ruimte voor bijkomende natuurgebieden en beschermt de waardevolle landschaps- en erfgoedelementen. Van 21 februari tot en met 21 april vindt een openbaar onderzoek plaats en op 16 maart is er een infoavond in Wortegem-Petegem

De Vlaamse Regering keurde op 23 december 2016 het ontwerp RUP voorlopig goed. Na verwerking van de adviezen en opmerkingen uit het openbaar onderzoek zal de Vlaamse Regering het plan definitief vaststellen. Het plan gaat over een gebied van ca. 1.300 ha en omvat het gebied tussen Anzegem, de Heuntjeshoek met Tjammelsvijvers, Wortegem en Gijzelbrechtegem, alsook de beekvallei van de Vosbeek-Watermolenbeek tussen de Oudenaardseweg en de Heerbaan tot aan Oudenaarde. In dat gebied liggen het kasteeldomein van Moregem, het Bouvelobos en het kasteeldomein van Hemsrode.

Het RUP zorgt ervoor dat de bossen van Hemsrode verbonden worden met het Bouvelobos. Dat is nodig om aan de Europese natuurdoelen te voldoen. Daarvoor wordt ca. 100 ha agrarisch gebied omgezet naar natuurgebied. Het plan vrijwaart daarnaast ca. 1000 ha agrarisch gebied voor de beroepslandbouw.

Het plan zet tegelijk de ankerplaats ‘Bouvelo en Hemsrode’ uit de vastgestelde landschapatlas om in een erfgoedlandschap. Het gave landschap op de waterscheidingskam Schelde-Leie met open kouters en kenmerkende vergezichten op de Scheldevallei wordt gevrijwaard van bebouwing door de aanduiding van bouwvrije zones. De sites van de kasteelparken van Hemsrode en Moregem krijgen een bestemming als ‘gemengd openruimtegebied met cultuurhistorische waarde’ en specifieke stedenbouwkundige voorschriften die het kader bieden voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen rekening houdend met de erfgoedwaarde.

Op donderdag 16 maart 2017 organiseert de Vlaamse Overheid een infoavond over het RUP. Medewerkers van de verschillende administraties die betrokken waren bij de opmaak van het plan zullen daar aanwezig zijn om toelichting te geven en uw vragen te beantwoorden. De infoavond vindt plaats in het gemeentehuis van Wortegem-Petegem om 18.30u.