Maak Zottegem ondernemersvriendelijk met masterplan economie

 img_1065

Zottegem, 23/02/2017 – PERSBERICHT Open VLD Zottegem – Het stadsbestuur van Zottegem en Unizo organiseren een ‘netwerkevent’ om lokale handelaars met elkaar in contact brengen en hun band met het bestuur versterken. Open Vld is tevreden, maar ziet nog veel kansen. ‘Er gebeurt te weinig met de budgetten’ merkt Bart Lateur op (Open Vld Zottgem).  

Wij vinden dit een goed initiatief. Om Zottegem opnieuw zuurstof te geven, pleiten wij al vijf jaar voor een lokale economie als motor voor de lokale gemeenschap. Het wordt hoog tijd dat het stadbestuur werk maakt van een ondernemersvriendelijk(er) Zottegem.

De afgelopen vier jaar hebben ze van deze gedeelde ambitie niet veel gerealiseerd. Heel wat doelstellingen zijn niet waar gemaakt: het strategisch-commercieel plan lokale economie, de uitbouw van een kernversterkend detailhandelsbeleid, een actief winkelcentrumbeheer, de afbakening van het kernwinkelgebied en de adviesraad lokale economie. De budgetten zijn al jaren voorzien, maar zonder uitvoering. De realisatiegraad is heel laag. Dat betreuren wij. Hopelijk wordt daar nu werk van gemaakt. Het is nooit te laat.

Voor Open Vld blijft de ontwikkeling van een masterplan lokale economie met lange termijn visie heel belangrijk. Het beleid, de administratie en de sector moeten de handen in elkaar slaan en samen werken. Met een uitgewerkt economisch beleidsplan kunnen we zowel het centrum als de deelgemeenten ondernemingsvriendelijk maken. Een beleid dat functies concentreert, de bereikbaarheid garandeert en de handel stimuleert. Een goed handelscentrum is daarbij een essenti ële voorwaarde. De stadskernrenovatie een eerste stap. Nu is het tijd voor een flankerend economisch beleid.

Het gaat voor ons om een gediversifieerd aanbod dat het economisch weefsel over het hele grondgebied van onze stad versterkt, zowel in de stadskern, de rand als de deelgemeenten. Anders gesteld, een verhaal van concentrische cirkels. Horeca en toerisme zijn eveneens cruciaal. Lokale economie en toerisme kunnen elkaar versterken en van Zottegem opnieuw een trekpleister maken. Een aangename stad om in te winkelen, werken, wonen en ontspannen. Zottegem moet opnieuw haar centrumfunctie proberen waar te maken.

De verschillende beleidsplannen worden best opgemaakt in overleg met de betrokkenen op het terrein. Het masterplan economie moet in overleg met de schepen voor economie, de ambtenaar voor economie en het overlegorgaan voor economie. In dit overlegorgaan moet plaats zijn voor handelaars en ondernemers. Zo kan een beleid worden ontwikkeld op maat van beide. Open Vld wil hier mee haar schouders onder steken.