Stadsbestuur Oudenaarde maakt werk van fietsonderdoorgang in Leupegem

0001

Oudenaarde, 23/02/2017: De verkeerssituatie op de N8 in Leupegem is vrij complex door de opeenvolging van een rotonde, een fietsoversteek, een spoorwegovergang en een kruispunt met verkeerslichten. In combinatie met het vaak drukke verkeer en een smal wegprofiel, zorgt dit ervoor dat fietsers niet altijd op een verkeersveilige manier kunnen oversteken.  

Naast het plaatselijk fietsverkeer is dit ook een probleem voor het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) dat de N8 ter hoogte van Leupegem moet kruisen (fietssnelweg Oudenaarde – Kluisbergen).

Net om ‘missing links’ zoals deze op fietssnelwegen weg te werken, heeft de Vlaamse Regering in totaal 12,5 miljoen euro aan middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) vrijgemaakt.

Schepen van mobiliteit Lieven Cnudde: “Ook Oudenaarde diende begin dit jaar een dossier in; ons project past dan ook perfect binnen het opzet van de Vlaamse Regering. We hebben de toezegging van deze subsidies echter niet afgewacht en zijn alvast volop de mogelijkheden aan het onderzoeken. Het veilig kruisen van de N8 is immers al lang een heikel punt. Daarbij komt nog dat de N8 een gewestweg is en de stad dus eerst een samenwerkingsovereenkomst moest afsluiten met het Vlaamse Gewest. Die laatste horde is alvast genomen; de overeenkomst werd goedgekeurd door de Gemeenteraad.”

Na een haalbaarheidsstudie en het afwegen van de verschillende mogelijkheden, is de conclusie dat een ondergrondse kruising van de N8 ter hoogte van de Ronseweg de beste optie is.

Schepen Cnudde: “Fietsers zouden ongeveer ter hoogte van de kerk ondergronds gaan op de Ronseweg, om dan aan de overkant van de N8 ter hoogte van het ‘Schipperskerkje’ aan te sluiten op de Jan Baptist Eeckhoutskaai. Een tunnel aan de huidige gelijkgrondse fietsoversteek ter hoogte van  de Vontstraat is door gebrek aan ruimte niet mogelijk.”