Po ëzie, een sonnet: Ik kan hem niet meer missen, mijn trouwe gsm

Algemeen, 24/02/2017: Wie regelmatig een gedicht leest heeft zich zeker al eens afgevraagd wat een ‘sonnet’ is. Albert Schrever legt het uit,… èn omschrijft een actueel thema in de vorm van een sonnet.  

Een sonnet bestaat uit twee katrijnen (van   telkens vier verzen), gevolgd door drie terzinen   (van telkens drie verzen).  Tussen het “octaaf” (de twee kwatrijnen) en het “sextet” (de twee terzinen) is er een “volta” (“wending” of “keer”), een structurele grens.

Ik kan hem niet meer missen, mijn trouwe gsm  

nokia gsm.jpg

Ik kan hem niet meer missen, mijn trouwe gsm,

mijn boezemvriend en bondgenoot,

door wie mijn wereld zich ontsloot.

Ik kan niet leven zonder hem.

Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat

bel ik naar ieder die ik ken.

Ik gsm en dus ik ben

en blijf voortdurend aan de praat.

Maar als de avond is gevallen

ben ik dat hels getater moe: mijn ogen vallen langzaam toe

na al dat telefonisch lallen.

Nu mag ook hij wat rusten, mijn trouwe gsm,

vermoeide vriend en lotgenoot, mijn uitgeputte zielepoot.

Ik ga nu slapen… zonder hem!