Open Vld ijvert voor een kunstcircuit te Zottegem

20170223_213336

Zottegem, 02/03/2017: Zottegem kent verscheidene locaties waar, bij specifieke gelegenheden, diverse kunstwerken worden tentoongesteld. De stad zelf heeft haar stedelijke academie voor beeldende kunst die op regelmatige basis werken van haar cursisten tentoonstelt in haar ruimtes.  

Daarnaast zijn er nog diverse lokale priv é-initiatieven, die worden georganiseerd op een ad hoc basis. Een stilaan gekend voorbeeld vormt het nieuwe kunsthuis deCafe in de Noordstraat, tegenover de oude Cantaertfabriek. Hier worden meestal werken van lokale artiesten getoond. DeCafe wil op die wijze mensen uit Zottegem en wijde omgeving een laagdrempelige kijkruimte bieden én streekkunstenaars een toonruimte. Andere tentoonstellingsruimtes zijn, onder andere, Studio Arbor, Koeleur ‘t Neerhof, de M-factory, … Ook deze ruimtes exposeren vooral werken van lokale kunstenaars. Als uitbreiding hierop zouden ook historische stadsgebouwen kunnen worden gebruikt, zoals het kasteel van Egmont.

Buitenshuis is er de mogelijkheid (lelijke) muren te voorzien van prachtige graffitiwerken, die zich inpassen in het kader waarin ze worden aangebracht. Dit geeft opnieuw een extra artistieke dimensie voor   de nabije omgeving en voor onze stad. Een voorbeeld is de muur aan de parking gelegen aan de vroegere brandweerkazerne.

Zottegem dient een initiatief te nemen om de diverse expositieruimtes te laten samenwerken en zo alle mogelijkheden optimaal te bundelen. Regelmatige gelijktijdige tentoonstellingen, gekoppeld aan een kunst- en wandelroute, cre ëren een synergie met terzelfder tijd een ruimer en breder aanbod. Breng deze exposities bovendien samen met dagen van andere publiektrekkende activiteiten in onze stad.   De globale aantrekkingskracht wordt dan veel groter dan de som van de aparte activiteiten. Dit genereert een extra stadsmarketing, die op directe wijze ten goede komt aan de bezoekers en aan de kunstenaars. Indirect steunt dit project op die wijze ook de horeca, de handelaars en eigenlijk het gehele stadsgebeuren.

Open Vld pleit bij monde van Dirk Minnaert dan ook om dit project te initi ëren, liefst vanuit de stad zelf.

De foto bij dit artikel  werd genomen ter gelegenheid van de huidige tentoonstelling in kunsthuis deCafe. Van links naar rechts zien we gemeenteraadslid Dirk Minnaert, curator-organisator Nadine Prieels en de kunstenaars Marc Galle, Matthias Michiels en Emiel De Roover.

16939615_740512139446071_6584529756573370807_n