Bezoek van prins Werner aan het OCMW woonzorgcentrum “Klateringen”

2017-03-01 Prins Werner Klateringen (38)a.jpg

Ninove, 05/03/2017:  Woensdag brachten de prins carnaval en zijn gevolg een bezoek aan het OCMW woonzorgcentrum “Klateringen” en zijn bewoners.  Daar vond een groot carnavalsfeest plaats met tal van optredens waaronder ook een optreden van  Prins Werner, samen Prins Marc en Princes Lisette de senioren Prins- en Princes der senioren.  

2017-03-01-prins-werner-klateringen-3a

OCMW-woonzorgcentrum “Klateringen” hield ook een verkiezing van prins en prinses Klateringen. Gilbert Mulier werd verkozen als prins & Maria Linthout als prinses Klateringen.’

Sophie Richez