Kerstmarkt Melle schenkt €2.954 aan Horizon

ddl-melle-kerstmarkt-scheque-beschut-wonen-7

Melle, 05/03/2017: Woensdag avond had  in de raadszaal Melle de overhandiging plaats van   de opbrengst van de Melse kerstmarkt aan vzw De Horizon “beschut wonen”. Frederik De Buck mocht in naam van de talrijke Melse verenigingen en vrijwilligers die de kerstmarkt organiseerden een cheque van €2.954 schenken aan de vzw   De Nieuwe Horizon voor hun project beschut wonen.  

ddl-melle-kerstmarkt-scheque-beschut-wonen-9

Vzw De Nieuwe Horizon is een een samenwerkingsverband tussen het PC Caritas en het Regionaal Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Deinze – Eeklo – Gent. Dit initiatief   biedt plaats aan 60 bewoners, zowel mannen als vrouwen. Deze hebben een opname op een psychiatrische afdeling niet (meer) nodig, maar zijn (nog) niet in staat zich volledig zelfstandig in de maatschappij te vestigen. Verder hebben ze behoefte aan psycho-sociale ondersteuning in hun dagelijks leven.

De vzw werd opgericht in 1993, voortbouwend op de twaalfjarige ervaring rond beschut wonen in het psychiatrisch centrum Caritas. In de loop der jaren ontstonden er 11 projecten (woningen) in de gemeenten Melle, Merelbeke en Gentbrugge. Er zijn 2 groepen, namelijk de ‘samenlevingsvormen’, het samenwonen van 5 bewoners in een ruime en comfortabele woning en het individueel ‘studio wonen’ (13 plaatsen).

ddl-melle-kerstmarkt-scheque-beschut-wonen-3

De overheid stelt, in functie van erkenning, hoge eisen zowel op infrastructureel vlak aan de woning als op vlak van integratiekansen van de bewoners, binnen de lokale leefgemeenschap. Het programma richt zich op verwerven, en in stand houden van vaardigheden rond wonen, vrije tijd en arbeidstijd.De bewoners kunnen, indien nodig, beroep doen op de diensten & faciliteiten van het PC Caritas of op een gespecialiseerde ambulante dienst zoals bv. het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Deinze-Eeklo-Gent. (DDL)

ddl-melle-kerstmarkt-scheque-beschut-wonen-2