Zottegemse Koekelarings (2017 – 11)

koekelarings

° Kriskras

– Een familie uit de Astridstraat in Oombergen ziet haar plannen om achter haar woning een zwembad van 11 bij 4 meter aan te leggen, in het water vallen. Bij het stedenbouwkundig onderzoek dat zoals gewoonlijk na een vergunningsaanvraag opgestart wordt, is immers gebleken dat volgens het geldende gewestplan het perceel grond dat haar eigendom is,  deels gelegen is in woongebied met landelijk karakter (de achterkant van haar woning loopt bijna gelijk met de grens van dit woongebied) en deels in landschappelijk waardevol agrarisch gebied (zijnde het stuk grond achter de woning). Daarom is de aanvraag dan ook niet voor vergunning vatbaar.

– ILvA-medewerkers zijn bezig met de bedeling van de nieuwe afvalkalender. Voorzien is dat het tot het einde van deze maand maart zal duren vooraleer alle vijftien steden en gemeenten die onder het werkgebied van deze intercommunale ressorteren, zullen bediend zijn. Wie begin april nog geen exemplaar zou ontvangen hebben, kan dan contact opnemen met ILvA via 053 85 85 43. Aangeraden wordt om de brievenbus goed in de gaten te houden zodat de afvalkalender niet onopgemerkt tussen allerlei reclamedrukwerk zoek geraakt. De nieuwe kalender zal gelden voor de periode van maandag 3 april e.k. tot einde maart van volgend jaar.

– Op zondag 19 maart zullen de deuren van het stedelijk zwembad Bevegemse Vijvers de hele dag dicht blijven voor het gewone publiek. Deze sluiting heeft te maken met een zwemmeeting die er die dag georganiseerd wordt door de Zottegemse zwemclub First Labio.

– In de loop van deze week (13 tot 20 maart) zou de nieuwe editie van het Stedelijk Informatieblad (nummer 1 van deze jaargang 2017) bij iedere Zottegemnaar in de bus moeten vallen of gevallen zijn. De huis-aan-huisbedeling van het informatieblad gebeurt afzonderlijk door een distributiebedrijf, dus niet samen met de wekelijkse verspreiding van reclamebladen noch door Bpost.

– K.F. werd door de politierechter in Oudenaarde op het matje geroepen omdat hij in dronken toestand in het Zottegemse stadscentrum twee paaltjes ramde. Daarmee was hij bovendien niet aan zijn proefstuk toe en de rechter hield dan ook rekening met dit verzwarend feit bij haar vonnis. Zij veroordeelde K.F. tot een rijverbod van liefst drie maanden, plus een boete van 1.200 euro (waarvan de helft met uitstel). Ook moet de 34-jarige Zottegemnaar eerst slagen in medische en psychologische proeven om zijn rijbewijs terug te krijgen.

° Nieuwe c.v. en nieuwe elektriciteit  in noodwoning Godveerdegem

Zottegem, 13/03/2017 — In de gemeenteraad van 18 april van vorig jaar werd beslist om de leegstaande vroegere conci ërgewoning naast het OC Godveerdegem aan de Tweekerkenstraat voortaan te laten gebruiken als dringende en tijdelijke woonoplossing voor stadsgenoten wiens woonst bijvoorbeeld door een zware brand getroffen is en die elders geen opvang kunnen vinden. Nu is ook besloten, omdat het bestaande verwarmingssysteem met afzonderlijke verwarmingselementen op aardgas niet meer voldoet, om in deze noodwoning een volledig nieuwe centrale verwarming met radiatoren te laten plaatsen. Met het oog daarop werd een vijftiental Zottegemse installateurs aangeschreven en na vergelijking van de prijsoffertes die ontvangen werden, is het plaatsen van de nieuwe c.v. toegewezen aan de firma Dani ël Van Herzeele uit Elene tegen een kostprijs van 14.151 euro (incl. btw).

– Daarnaast is het ook nodig gebleken om het verouderde elektriciteitsnet in de oud-conci ërgewoning helemaal aan te passen teneinde het gebouw als noodwoning dienst te kunnen laten doen. Hetzelfde probleem stelt zich in De Muze. Ook in dit stedelijk jeugdhuis voldoet de elektriciteitsinstallatie (kast + net) niet meer aan de huidige vereisten. Uit dezelfde twintig Zottegemse installateurs bij wie hiervoor (voor de twee werken afzonderlijk) prijsnavraag werd gedaan, is telkens de bvba De Smet-Van Damme uit Sint-Maria-Oudenhove weerhouden voor de uitvering ervan. Daaraan zullen prijskaartjes hangen ten bedrage van 5.636,17 euro voor de opdracht in de vroegere conci ërgewoning in Godveerdegem en van 8.197,77 euro (beide incl. btw) voor het werk in De Muze.

– Nog een ander nieuwtje uit het stadhuis betreft de ‘stedelijke’ zitmaaier Vandy 2105 die het heeft laten afweten en bij hoogdringendheid moest hersteld worden. De machine wordt immers omzeggens het hele jaar door gebruikt en daarom besloot het college van burgemeester en schepenen geen voorafgaande marktbevraging te houden maar de defecte zitmaaier meteen te laten herstellen bij de leverancier ervan, met name de firma Van Dijck Belgium in Houtvenne. Kostprijs: 11.973,46 euro (incl. btw).

– Ook het deel van de afsluiting van het Domein Breivelde ter hoogte van het fietspad aan de Warande blijkt in slechte staat en is vrij dringend aan vernieuwing toe. Na overleg met de dienst Onroerend Erfgoed is ervoor geopteerd om dit stuk van de omheining te vervangen door een dubbele houten afsluiting met ook de aanplanting van een haag. Een zestal mogelijke aannemers werd aangeschreven voor een prijsofferte en uiteindelijk is dit werk gegund aan Harold Seghers uit Erwetegem tegen het inschrijvingsbedrag van 25.725,81 euro (deels subsidieerbaar).

– Periodiek worden verschillende landbouwwegen, verspreid over het ganse grondgebied van Zottegem, onderhouden door een externe firma. Die landbouwwegen worden daarbij over een breedte van drie meter gefreesd, gecementeerd en daarna genivelleerd en aangetrild. Ditmaal wordt (na vergelijking met de offertes van nog vier andere firma’s uit Wetteren, Waarschoot, Denderwindeke en Kruishoutem) voor dit onderhoud van landbouwwegen een beroep gedaan op de nv Green Road uit Wichelen mits een kostprijs van 19.359,52 euro (incl. btw).

– Het stadsbestuur heeft ook beslist om de vuilniswagen die gebruikt werd voor het ophalen van het restafval van de stad, uit dienst te nemen en aan de stedelijke loods in de Ballingsweg een perscontainer te plaatsen. Vijf firma’s werden betrokken bij de onderhandelingsprocedure, waarna een overeenkomst voor de duur van drie jaar werd afgesloten met Van Gansewinkel Belgi ë. Voor het huren en ledigen (op afroep) van de perscontainer moet aan deze firma per jaar 23.803,73 euro (incl. btw) betaald worden. (DE BAKKER)