????????????????????????????????????

3 jaar BIN-Z in Geraardsbergen

JIM_6068

Geraardsbergen, 22/03/2017: Woensdag 15 maart 2017 vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats van het BIN-Z (Buurtinformatienetwerk voor Zelfstandigen Centrum). Het BIN-Z bestaat ondertussen 3 jaar en telt nu 106 leden bestaande uit handelszaken gelegen in het centrum.

Coördinator Walter Van Noten verwelkomde de leden waarbij hij beklemtoonde dat ze naast een veiligheidsbijdrage ook de handelaars dichter bij elkaar wil brengen. Co-coördinator Chris Temmerman nam het cijfergedeelte voor zijn rekening, terwijl   Hoofdinspecteur Christophe Temmerman van de lokale politie een overzicht gaf van de bijdrage van het BIN-Z tot de veiligheid van het centrum.

Hier was gemakkelijk af te leiden dat sinds de komst van het BIN-Z de pakkans veel verhoogd is, met 62% in 2016 bij winkeldiefstallen. Het BIN-Z werd in 2016, 13 maal opgestart voor diverse feiten van winkeldiefstal (5X), verdachte handelingen (6x) en wisseltruc (2x).

We kwamen ook te weten dat de voorzitter van de vzw Handelscentrum Geraardsbergen, Danny Rombaut, ook recent is toegetreden tot het coördinatieteam van het BIN-Z.

Dit leidt tot meer samenwerking tussen het BIN-Z, de vzw Handelscentrum Geraardsbergen en de centrummanager, die deze avond mee organiseerde. Volgens schepen Veronigue Fontaine is samenwerking de sleutel tot succes. “Het handelscentrum een nieuwe elan geven, is één van de prioriteiten van dit bestuur. Ik ben heel blij dat alle partijen die werkzaam zijn in het handelscentrum de handen in elkaar hebben geslagen. Dit zal niet alleen tot meer initiatieven leiden, maar ook tot een verhoogde veiligheid, dankzij het BIN-Z”.

Verder op de avond werden de aanwezigen nog vergast op een uitmuntend improvisatietheater van het gezelschap Prepar ée, waarna het geheel afgesloten werd met een receptie en netwerkmoment,  waarop alle aanwezigen gezellig konden bijpraten.

Burgemeester Guido De Padt is trots op de werking het BIN-Z: “We zien dat het aantal diefstallen laatste jaren aan het dalen is binnen de politiezone. Er is een daling van 18% in 2016. Binnen het gebied waar het BIN-Z actief is, zien we zelfs een daling van 35 % te zien. Bij de winkeldiefstallen met geweld konden in 100 % van de gevallen de daders gevat worden. Het BIN-Z werkt, zoveel is zeker.”