Meer aandacht voor Wereldwaterdag

Water

Algemeen, 24/03/2017: Donderdag 23 maart werd door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie aandacht gevraagd voor het nijpend tekort aan drinkbaar water in de wereld. In het Westen is daar op het eerste zicht geen nood aan, maar in tal van zuidelijke landen is het een kwestie van overleven.  Maar liefst 663 miljoen mensen hebben geen toegang tot veilig drinkwater met alle gevolgen voor ziektes en overlijdens. Op het Wereldwaterdagevent  in Gent maakte Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege bekend dat er projecten gesteund worden in Burkina Faso, Mali en Ghana. Vooral de allerarmsten zullen er van genieten, het gaat hier over ruim 62.000 mensen die voorheen niet over zuiver drinkwater beschikten of waar de waterkwaliteit fel te wensen overliet. Per inwoner wordt 9,20 euro steun gegeven om de ergste noden aan te pakken. Het menselijk lichaam bestaat voor  minstens 70% uit water, overleven zonder drinkbaar water is gewoon ondenkbaar. Verschillende Vlaamse scholen organiseerden een symbolische wandeltocht om aan de leerlingen duidelijk te maken hoeveel kilometer er in veel gevallen dient afgelegd om over drinkbaar water te beschikken.Gewoon ondenkbaar in het westen waar drinkbaar water zo uit de kraan vloeit.