Oosterzele onderschrijft als eerste Vlaams gemeentebestuur de Europese No Hate doelstellingen

nohate1_0

Oosterzele, 24/03/2017: Het internet en sociale media openen een bijna eindeloze wereld aan mogelijkheden en positieve contacten. Maar de deur staat ook wagenwijd open voor beledigingen, haat en frustratie.  

In 2015 ontving Unia 654 meldingen over haatspraak. Er waren vooral klachten over vormen van haatspraak op sociale media als Facebook en Twitter (37 procent). Verder waren er ook klachten over kettingmails (34 procent) en commentaren op discussiefora van kranten (10 procent).

De Oosterzeelse oppositiefractie Open Vld plus agendeerde daarom vandaag een voorstel op de gemeenteraad om ook op lokaal niveau inspanningen te doen de inwoners te stimuleren om zich zowel individueel als in groep te blijven inzetten voor meer tolerantie en minder haat.

Het No Hate Speech Platform Vlaanderen (No Hate) dringt online en offline haatspraak en haatzaaien terug in Vlaanderen door kinderen en jongeren en hun begeleiders (jeugdwerkers, leerkrachten, ouders…) te sensibiliseren, te vormen en, handvatten aan te reiken om weerbaar te zijn en actie te ondernemen tegen haatspraak.  Minister Sven Gatz, bevoegd voor Media en Jeugd, lanceerde het Vlaamse platform succesvol op 10 december 2016 . Heel wat individuele organisaties onderschreven intussen de doelstellingen van het platform:

  • NoHate sensibiliseert, vormt en ondersteunt kinderen en jongeren in Vlaanderen om weerbaar te zijn en actie te ondernemen tegen on- en offline haatspraak.
  • NoHate sensibiliseert, vormt en ondersteunt intermediairen (jeugdwerkers, hulpverleners, leerkrachten, forabeheerders, mediamakers …) in Vlaanderen om haatspraak te herkennen, er actie tegen te kunnen nemen en om jongeren hierbij te sensibiliseren, te ondersteunen, te vormen en te activeren.
  • NoHate activeert een netwerk van experten en een platform van ge ëngageerde organisaties en instanties om het actieplan NoHate te sturen, (uit) te dragen en uit te voeren.
  • NoHate werkt nationaal en internationaal samen.

Open Vld plus-fractieleider Filip Michiels: “Onze fractie vond het een krachtig signaal dat naast individuele organisaties, ook lokale besturen de doelstellingen mee zouden onderschrijven  en zelf mee acties zouden ondernemen in die zin. Ook  een  gemeentebestuur  moet erop inzetten om haatspraak zoveel als mogelijk trachten terug te dringen. We zijn tevreden dat de voltallige gemeenteraad deze visie deelt. Oosterzele wordt daarmee het eerste lokaal bestuur in Vlaanderen die deze doelstellingen ondersteunt. Dat dit bove