Grootschalige werken op en langs de Dender nabij centrum van Geraardsbergen 

waterwerken luchtfoto.jpg

Geraardsbergen, 25/03/2017: Omdat de stuwen, de schutsluis, het dienstgebouw en de omgeving van de Sasweg grondig worden vernieuwd kunnen voetgangers en fietsers tot eind 2018 geen gebruik meer maken van het jaagpad langs de Dender tussen het stadscentrum en het Openbaar Zwembad… Met een reeks indrukwekkende werken wil de NV Waterwegen en Zeekanaal in de toekomst ernstige overstromingen (zoals die van eind 2010) voorkomen….

werken sluis plan.jpg

In november 2010 was het peil van de Dender zodanig gestegen dat de rivier buiten zijn oevers trad en verscheidene gemeenten onder water zette. Omdat de Denderbruggen in Geraardsbergen moesten worden opgetrokken, waren de beneden- en de bovenstad van elkaar afgescheiden: enkel de voetgangers konden langs een noodtrap de andere Denderoever bereiken. Om gelijkaardige problemen, ook elders in het Denderbekken, te voorkomen moet het project “Stuwen op de Dender” die rivier ook elders in toom houden wat grote werken aan de stuwen en de sluizen op de Dender voor gevolg zal hebben niet alleen in het centrum van Geraardsbergen maar ook in Idegem, Pollare, Denderleeuw, Teralfene, Aalst (2), Denderbelle en Dendermonde.

NV Waterwegen en Zeekanaal stelde ons een kaart ter beschikking waarop de geplande werken met nummers zijn aangeduid. Dit geeft ons een duidelijk beeld (stroomafwaarts) van de projecten die de overstromingsrisico’s in de toekomst moeten beperken. De luchtfoto (stroomopwaarts) geeft een idee van de huidige toestand.

De sterk verouderde grote (1) en kleine stuw (2) die nog moeilijk kunnen worden bediend, zullen buiten werking worden gesteld en, om hun erfgoedwaarde, worden gerestaureerd. In de geul van de oude grote stuw komt de nieuwe stuw (3) met een grotere afvoercapaciteit… Er komen ook twee betonnen, ondergrondse kokers (4) voor bijkomende waterafvoer. Indien nodig kan een noodstuw (5) de waterafvoer in evenwicht houden. De oude sluisdeuren (6) worden vervangen door elektromechanische wat de taak van de sluiswachters zal vergemakkelijken. Het sluisplein en zijn omgeving (7) worden opgefrist en het bedieningsgebouw wordt gesloopt. Op dezelfde oever komt een sobere en nieuwere versie (8). Niet alleen voor de wandelaars maar ook voor de fietsers zal de tijdelijke onderbreking van het jaagpad zodra dat mogelijk is worden opgeheven. Ook de momenteel onderbroken voetweg (9) wordt esthetischer… Aangezien de sluis, de oude stuwen en enkele kaaimuren als monument zijn beschermd en omdat ook de omgeving als landschap deel uitmaakt van ons beschermd patrimonium zal het hele erfgoed in ere worden gehouden en gerestaureerd.

Het waterwegbeheer wil de hinder tot een minimum beperken. Daarom voorziet het de nodige omleidingen en zal het een groot deel van het werfverkeer over het water laten gebeuren. Volgens de plannen moet het hele project (kostprijs 8 miljoen euro) eind 2018 zijn voltooid.

Albert Schrever

 

Luchtfoto: Tristan Van Tilborgh. Overige foto’s: Miel Van Waeyenberg