Maria Van De Putte is er 101 – viering in rusthuis Najaarszon in Brakel

2977788-e9ea0aa0d1e6f172bfeb1e9ad7fc8b51

Brakel, 25/03/2017:  Maria werd geboren in Zegelsem op 19 maart 1916 om 7 uur s ’morgens. Ze is de dochter van Theofiel Van De Putte en Maria, Clemence, Alida De Vos. Het gezin telde 3 dochters, Oda, Martha, en Maria waarvan Oda de oudste was.

2977788-91855b5613c3fd77ba532551fc37b751

Er waren twee zonen Remi en Frans. Samen woonden ze toen in de St. Ursmarusstraat in Zegelsem, waar zij samen een grote boerderij runden wat nu het hof Van De Putte is genaamd. Maria zette samen met het gezin van haar broer Remi het landbouwbedrijf verder tot hun pensioenleeftijd. Dan hebben zij de boerderij en gaan wonen in een aanpalend huis.

Maar Maria kon het werken op het hof niet laten en vertoefde daar nog heel veel om te helpen. Zij werkte zelf nog mee op het land om het stro binnen te halen. Zij gaf de dieren te eten en kweekte allerlei groeten om ze daarna te steriliseren. Maria hield verder veel van bloemen en handenarbeid. Sinds juni 2015 verblijft Maria in het rusthuis Najaarszon, waar zij gevierd werd. Ze kreeg hierbij de felicitaties van de koning. het college van burgemeester en schepenen was eveneens op de afspraak.

2977788-bdc0ec21bcdb7fb9d9bdd044b55bfe52