Index steeg matig in maart

economie-en-geld-www-debeiaard-com-2

Algemeen, 01/04/2017:  Na forse prijsstijgingen de voorgaande maanden, bleef de stijging van de consumptieprijsindex in de maand maart beperkt tot 0,23 %. De gezondheidsindex die bepalen is voor de aanpassingen van allerlei toelagen, vergoedingen en wedden ; steeg met 0,26 punten. Waar voorheen gevreesd werd voor een nieuwe indexstijging in het eerste halfjaar van 2017, zal dit niet het geval zijn. De gezondheidsindex van maart bedroeg 102,67 punten. De spilindex die bepalend is voor    een nieuwe indexaanpassing ligt op 103,04 punten. Het gemiddelde van 4 maanden gezondheidsindex moet hoger liggen dan 103,04 punten vooraleer een indexaanpassing doorgaat. Als de huidige inflatie zich op dit niveau doorzet kunnen we ten vroegste in de laatste maanden van het jaar 2017 een indexaanpassing verwachten. (FS)