VoorZwalm fractie keert gemeenteraad de rug toe

2979631-60a195662e78241ddd5df5ff771bae73

Zwalm, 01/04/2017: Tijdens de jongste gemeenteraad hekelde de VoorZwalm-fractie het ‘pestbeleid van de meerderheid’ door zich ostentatief om te draaien en zo de gemeenteraad de rug toe te keren. Dit ging uiteraard gepaard met een flinke dosis hilariteit.  Er was er heel wat te doen rond de punten 2 en 3 van de dagorde. Het ging om de vaststelling retributie op afgifte bestuursdocumenten in het kader van openbaarheid van bestuur en aan raadsleden en de aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Oppositieraadslid Louis Ide (N-VA): “ Schrappen van dagorde 2 en 3 en het bijeenroepen van alle partijen op een overleg over het huishoudelijk reglement onder voorzitterschap van de voorzitter van de gemeenteraad. Motivatie. Bij het begin van de legislatuur heeft de voorzitter van de gemeenteraad alle partijen bijeen geroepen om aan het huishoudelijk reglement te sleutelen. Dat was een goed initiatief. Hiermee bewees de voorzitter ook dat hij de voorzitter van alle gemeenteraadsleden wilde zijn. Ondertussen wordt eenzijdig gesleuteld (en dit is niet de eerste maal) aan het huishoudelijk reglement. Met het schrappen van dagorde 2 en 3, bieden we de kans om in overleg te gaan.” De meerderheid ging niet in op dit voorstel.

VoorZwalm : “ Wij keren dit pestbeleid van het Zwalms college de rug toe.”
Vanaf de laatste gemeenteraad worden schriftelijke vragen van gemeenteraadsleden onderworpen aan een oordeel van het college over de ontvankelijkheid van de vraag. “Dit is rechter én partij spelen”, zegt Bruno Tuybens.

“Dit doet denken aan de manier waarop aan democratie gedaan wordt in Turkije”, zegt Patrick Moreels. “Ook de mondelinge vragen, die steeds aan het eind van de gemeenteraadszitting aan bod komen, kunnen niet langer. Het kunnen er maar drie meer zijn per fractie, ze kunnen enkel nog gesteld worden als ze 48 uur op voorhand zijn ingestuurd, het oordeel passeren van de gemeenteraadsvoorzitter over de ontvankelijkheid, en als dat allemaal gebeurd is, zal de voorzitter van de gemeenteraad ze zelf voorlezen! “Dit is een ongezien zwaktebod”, zegt Bruno Tuybens, “en het ultieme bewijs dat deze meerderheid niet meer weet van welk hout pijlen maken. Dit is de huidige meerderheid ten voeten uit. De oppositie overvleugelt duidelijk deze meerderheid.”

2979631-e8d7f158797dbb94e9198f1b4cf76c84

Om deze redenen draaide de voorZwalm-fractie een tijdlang hun stoel, om het pestbeleid van de meerderheid letterlijk én figuurlijk de rug toe te keren. De voorstellen werden door de voltallige oppositie afgekeurd. Overigens wachten de gemeenteraadsleden reeds twee jaar tevergeefs op de nieuwe volledige tekst van het reglement, omdat die in 2015 ook al eens werd aangepast om de rechten van de oppositie te beknotten.

De Zwalmse meederheid bleef bij haar standpunten. Burgemeester Karen De Colfmacker: “ Ik erken dat wij het warm water niet hebben uitgevonden en de meeste artikels uit het reglement zijn ook van kracht in andere gemeenten. Ik geef een vb: De N-VA burgemeester van Izegem stelt aan minister Homans (N-VA) of de beperking tot drie vragen kan. In Middelkerke zien we hetzelfde en het kan door de beugel.” Wat de retributie van documenten betreft van 12ct zegt Karen De Colfmacker ons het volgende: “ De vorige liberale burgemeester Basiel Eeckhout vroeg ooit 50 frank maar werd toen teruggefloten door de gouverneur. Je moet alles in zijn context zien.” (BB)