Erfgoeddag in Zottegem

P1050569

Zottegem, 03/04/2017: Persbericht – Erfgoeddag is een jaarlijks cultureel evenement op de eerste zondag na de paasvakantie. Deze dag richt zich op het roerend en immaterieel cultureel erfgoed (zoals verhalen, documenten, tradities en uitdrukkingen die wij van onze voorouders overgeleverd kregen). Dit jaar vindt Erfgoeddag plaats op zondag 23 april, met als thema Zorg.  Het Centrum voor Streekgeschiedenis  pakt uit met drie activiteiten.  In deze editie wordt niet enkel aandacht besteed aan de geschiedenis van de zorgsector, maar ook aan de zorg voor cultureel erfgoed.

Het Centrum voor Streekgeschiedenis pakt uit met drie activiteiten.

Activiteit 1:

Demonstratie restaureren van schilderijen: ‘Zorg voor schilderkunst door het restauratieatelier Artsodi’.

Schilderijen maken deel uit van ons cultureel erfgoed, ze vertellen iets uit ons verleden. Zo hebben ze niet alleen een decoratieve functie, maar zeggen ze ook altijd iets over de tijdsgeest en over de periode waarin ze gemaakt zijn. Hetzij door wat ze afbeelden, zoals een portret waarvan de kledij van de geportretteerde iets vertelt over de mode en gewoontes van toen, hetzij door de schildertechniek zelf. In de 20ste eeuw hebben we te maken met een enorme evolutie in de schildertechnieken en stromingen. Door deze kunstwerken te conserveren en te restaureren ‘zorgen’ wij voor ons cultureel patrimonium en dragen wij ons steentje bij tot het bewaren ervan.

Op erfgoeddag ziet u twee restaurateurs van het restauratieatelier Artsodi actief aan het werk. Ze tonen hoe zo een restauratie gebeurt en vertellen hoe en waarom bepaalde ingrepen gebeuren. In een presentatie kunt u de verschillende stappen van een restauratieproject volgen.

Meer info: Restauratieatelier Artsodi, www.artsodi.be, info@artsodi.be

Activiteit 2:

Wandeling:   ‘Levend geheugen’

Voor mensen met dementie is het belangrijk dat ze de kans krijgen zich buiten hun vier muren te begeven en dat ze zo lang mogelijk aan het dagelijks leven kunnen deelnemen. In het kader van ‘dementievriendelijk Zottegem’ willen we deze mensen dan ook langer laten participeren aan het socio-culturele leven van hun stad. Omdat we personen met dementie beter kunnen benaderen vanuit hun herinneringen is een partnerschap tussen het Woonzorgcentrum en het Centrum voor Streekgeschiedenis van de stad Zottegem een ideale manier om levend erfgoed en zorg met elkaar te verbinden. Door de actieve betrokkenheid van mensen met dementie bij de opmaak van deze wandeling dragen zij met hun herinneringen en mondelinge getuigenissen mee tot het bewaren van het Zottegemse cultureel erfgoed.

De wandeling ‘Levend Geheugen’ loopt door de centrumstraten van Zottegem. Deze wandeling werd samengesteld aan de hand van persoonlijke herinneringen, opgehaald bij de bewoners van het woonzorgcentrum Egmont en de focusgroep “Ouder worden in je buurt”. De brochure is gestoffeerd met een selectie oude foto’s uit het Centrum voor Streekgeschiedenis.

De wandeling is geschikt voor jong en oud.

Er zijn drie wandelingen gepland: om 10 uur, om 14 uur en om 16 uur.

Zij worden telkens begeleid door de mensen van het Woonzorgcentrum.

Ze vertrekken vanop het stadhuis op de Markt en er is geen reservatie vereist.

Activiteit 3:

Presentatie: ‘Geschiedenis van de Zottegemse zorginstellingen’

Zottegem is een referentiepunt inzake zorginstellingen voor een ruim hinterland. In het Centrum voor Streekgeschiedenis kunt u de presentatie bekijken waarin we de ‘Geschiedenis van de Zottegemse zorginstellingen’ voorstellen.

Voor het visualiseren van de presentatie grijpen we terug naar een waaier aan erfgoed, bewaard in het Centrum voor Streekgeschiedenis, of ontsloten door vorsers. Aan de hand van prentbriefkaarten, fotomateriaal en documenten, ondersteund door een sprekende tekst, belichten we respectievelijk ‘het Hospitaal’, ‘de Kliniek’ en het ‘Psychiatrisch Centrum’.

In deze presentatie komt de geschiedenis van de zorg zelf aan bod. Hoe zag de zorgsector er in het verleden uit? Hoe is dit doorheen de eeuwen ge ëvolueerd tot de zorg die we vandaag kennen? En vooral, welke sporen vinden we hiervan terug in collecties en archieven.

De presentatie laat toe heden en verleden met elkaar te verbinden, een rode draad te trekken van de 19de eeuw tot vandaag. Ze helpt de hedendaagse dienstverlening te kaderen. Erfgoed als middel om de centrale positie van Zottegem op het vlak van zorginstellingen te duiden.

De presentatie loopt doorlopend van 10 tot 18 uur in de Raadzaal van het Stadhuis op de Markt.

Praktisch

Locatie: alle activiteiten vinden plaats op zondag 23 april 2017 tussen 10 en 18 uur in het Stadhuis, Markt 1 te Zottegem.

Inkom gratis. Geen reservatie vereist!

Start Wandelingen: om 10 uur, om 14 uur en om 16 uur.

Contact Erfgoeddag

Centrum voor Streekgeschiedenis, Markt 1, 9620 Zottegem. Tel 09/364 64 57, 09/364 64 58 of via cvs@zottegem.be — www. zottegem.be