23 april: Erfgoeddag in Woonzorgcentrum Huize Roborst.

Schermopname (117).png

Roborst, 08/04/2017: Op zondag 23 april tussen 14 u. en 17.30 u. vindt een interessante en unieke samenwerking plaats rond Erfgoeddag in Woonzorgcentrum Huize Roborst. Het thema dit jaar is ‘Zorg’, de link met Huize Roborst is dus snel gelegd. De bewoners zullen aldus die dag een duidelijke rol spelen binnen het gebeuren. Dit deel van de namiddag vindt plaats onder leiding van Raoul D’Hoossche, natuurliefhebber, -gids en heemkundige, die zelf ook ervaring heeft bij het organiseren en werken met groepen rond geschiedenis. Hij brengt twee van zijn verzamelingen mee die door bezoekers en bewoners verder bestudeerd en besproken worden.  

Het gebouw waarin Huize Roborst is ondergebracht dateert reeds van 1824 en was heel lange tijd een school en pensionaat. Oud-leerlingen werden gecontacteerd en bereid gevonden tot een filmopname, waarvan de montage ook die dag zal afgespeeld worden voor de bezoekers.

In het gebouw zal een rondleiding worden begeleid door vrijwilligers van de Heemkundekring Zwalm, foto’s zullen hierbij ook de link tussen vroeger en nu leggen.

Op de locatie zal ook een Erfgoedlab opgezet worden met als onderwerp ‘School in Zwalm’. Maar wat is nu zo’n Erfgoedlab? Het is een moment waarop objecten die als cultureel erfgoed kunnen beschouwd worden (foto’s, kaartjes, teksten, geluidsfragmenten, …) geregistreerd en gedigitaliseerd worden. Er kan informatie over gegeven worden door de persoon die het binnenbrengt, door andere aanwezigen tot zelfs de persoon die het ontvangt. Het initiatief gaat uit van de interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen (EVA).

De organisatoren Woonzorgcentrum Huize Roborst, Heemkundekring Zwalm en Gemeente Zwalm zijn reeds van in het begin van de organisatie (zo ergens rond november 2016) erg enthousiast over deze samenwerking, aangezien er een duidelijke symbiose tussen de organisatoren, de inwoners van Huize Roborst en het gebouw wordt bereikt bij de uitwerking van dit evenement. Of zoals Raoul D’Hoossche het beschrijft: “Dit is een unieke organisatie, dit wordt een heel interessante namiddag voor al wie in Zwalm naar school is geweest, banden heeft met Huize Roborst of gewoon geïnteresseerd is in erfgoed en geschiedenis.”