Ronkende motoren in Velzeke tijdens het paasweekend (2017 – 15)

koekelarings11

Zottegem, 11/04/17 — Tijdens een groot deel van het paasweekend zal de lucht boven Velzeke en omgeving vol zijn van het geronk van motoren. Een en ander heeft te maken met een MCLB-motorcross voor het kampioenschap van Oost-Vlaanderen. Hierover en nog veel andere nieuwtjes of weetjes kunt u lezen in een nieuwe reeks Zottegemse Koekelarings (2017 — 15).  – R.K.-bloedinzamelingen: In een organisatie van de plaatselijke Rode Kruis-afdeling worden er door het Oost-Vlaams Bloedtransfusiecentrum van het Rode Kruis Vlaanderen ieder jaar in Zottegem om de drie maanden bloedinzamelingen gehouden (in januari, april, juli en oktober). Telkens vinden er dan drie sessies plaats. Deze maand kan men hiervoor terecht op vrijdag 14 april van 17 tot 20 uur in het OCMW-Woonzorgcentrum Egmont (dienstencentrum, kelderverdieping) en op woensdag 19 april van 16 tot 19 uur in het AZ Sint-Elisabeth (route 111, zaal Citrien, derde verdieping). Op eerstgenoemde locatie is er ook nog een bloedinzameling op vrijdag 28 april, eveneens van 17 tot 20 uur. Naast de trouwe vrijwillige bloedgevers zijn uiteraard ook nieuwe donoren steeds welkom.

– Zwembad open/gesloten: Omwille van het hoogfeest van Pasen zullen de deuren van het stedelijk zwembad Bevegemse Vijvers op zondag 16 april de hele dag dicht blijven. Op paasmaandag gelden er speciale openingsuren; dan zal het zwembad alleen in de namiddag van 14 tot 17 uur toegankelijk zijn. De stadsbibliotheek in het Kasteel van Egmont blijft op tweede paasdag gesloten.

– Lezing door Els De Schepper: Op vrijdag 28 april is Els De Schepper bij Soroptimist Zottegem / Zuid-Oost-Vlaanderen te gast met een lezing waarbij zij ronduit zal vertellen over haar leven zowel in als naast de schijnwerpers. Deze bezing, ten voordele van de sociale werking van de damesserviceclub, vindt plaats in GC De Kluize te Oosterzele en begint om 19u30. De toegangsprijs bedraagt 50 euro voor de lezing en de aansluitende receptie met gratis glas champagne of mocktail, broodjes, fingerfood en sweets. Kaarten zijn te verkrijgen bij de Soroptimist-leden alsook bij Pralifino aan de Stationsstraat 24 in Zottegem.

– Folkloremuseum extra open: Zoals ieder jaar vanaf Pasen het geval is, zal het Museum voor Folklore (in de vroegere pastorie) aan de Grotenbergestraat 163 voortaan ook op de eerste en derde zondag van de maand open zijn van 15 tot 18 uur. Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag is het museum toegankelijk van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur; op dinsdag en zaterdag blijven de deuren dicht. Deze regeling geldt tot einde september. Voor een (groeps)bezoek eventueel voorafgaandelijk contact opnemen met het museum kan door middel van een e-mail naar folklore@zottegem.be of telefonisch via 09  345 77 73.

– Motorcross in Velzeke: Op de gronden gelegen tussen de Ruddershovestraat en Molenweg in Velzeke hebben tijdens het paasweekend motorcrosswedstrijden plaats in een organisatie van MC De Willemsvrienden uit Roosdaal en onder de vleugels van de MCLB (Motorcross Liefhebbersbond). Naar verluidt is het eenmalig dat deze organisatie door het Zottegemse stadsbestuur wordt toegestaan. Op zaterdag 15 april mag er gecrosst worden van 11 tot 17 uur en op (paas)zondag 16 april van 9 tot 17 uur. Op zaterdagavond mag er in de tent op het terrein muziek gemaakt worden tot middernacht.

– Speciale verkeersregeling: Naar aanleiding van voornoemde motorcross worden in de omgeving van het motorcrossterrein een aantal speciale verkeersregelingen getroffen. In de Molenweg zal er parkeerverbod zijn en in de Wijngaardshaag zal geen verkeer toegelaten zijn (in geen van beide richtingen). Verder zal er eenrichtingsverkeer van toepassing zijn in de Ruddershovestraat (alleen toegelaten richting Paddestraat) en in de Molenweg (richting Provinciebaan). Al deze verkeersmaatregelen gelden van vrijdag 14 april om 16 uur tot zondag 16 april om 20 uur.

– Naar Aqualibi: Op de G-sportkalender met maandelijkse (gratis) activiteiten voor mensen met een psychische beperking staat er op woensdag 19 april een uitstap naar Aqualibi. Meer inlichtingen hierover bij de stedelijke sportdienst (tel. 09  364 53 20). Verder zijn er vóór de vakantieonderbreking in juli en augustus ook nog G-sportactiviteiten geprogrammeerd op woensdag 10 mei en woensdag 7 juni, respectievelijk kubbs van 14 tot 15 uur in de Bevegemse Vijvers en minigolf (namiddaguitstap) met vertrek om 12 uur aan de Bevegemse Vijvers.

– Circus Italiano: Over een drietal weken is in Zottegem een circusgezelschap te gast. Het stadsbestuur heeft met name aan Circus Italiano een standplaats toegekend om er zijn jongleur en clown, trapeziste en andere artiesten met magickunstjes en dierennummers hun acts te komen voorstellen. Het circus mag hiervoor gedurende een week, van woensdag 3 tot en met woensdag 10 mei, zijn tenten opslaan op het lagergelegen gedeelte (kant sportstadion) van de parking aan de Bevegemse Vijvers.

– Paastriduüm en paasvieringen: In deze Goede Week naar Pasen toe vinden de gebruikelijke driedaagse kerkelijke diensten plaats. In het dekenaat Zottegem wordt dit paastriduüm voor alle parochies gezamenlijk gehouden: op Witte Donderdag 13 en Goede Vrijdag 14 april telkens om 19u30 in de dekenale kerk en op zaterdag 15 april om 20 uur is er in de kerk van Bevegem de paaswake, onder het dirigentschap van Antoine De Troyer opgeluisterd door het Sint-Pauluskoor Godveerdegem en het Sint-Gregoriuskoor (hierdoor vervalt in Bevegem de gewone zaterdagavondmis van 17u30). Alleen in Velzeke is er nog een afzonderlijke paaswake om 18u30 (hetzelfde aanvangsuur als de gewone zaterdagavondmis). Voor een eucharistieviering op Pasen zelf kan men terecht in dezelfde vier parochiekerken en op dezelfde uren als voor een gewone zondagsmis: in de dekenale kerk om 8u30 en 11 uur, in Sint-Maria-Oudenhove om 9u30 (met na afloop paasdrink in de kerk), om 9u45 in Erwetegem en om 18 uur in Grotenberge.

– 13 bomen in Strijpen: Op een perceel bouwgrond binnen een bijna volledig gerealiseerde en bebouwde verkaveling in de Kleine Lage in Strijpen mogen dertien hoogstammige bomen geveld worden. Het college van burgemeester en schepenen besliste hiervoor de nodige kapvergunning af te leveren. Omdat het de bedoeling is ook dit stuk grond bouwrijp te maken, is aan die toelating geen verplichting tot heraanplant gekoppeld.

– 27 textielcontainers genoeg: Bij het stadsbestuur viel een aanvraag vanwege Mensenhulp in de bus om in alle deelgemeenten van Zottegem een textielcontainer te mogen plaatsen, maar besloten is om aan deze Antwerpse vzw hiervoor geen toestemming te verlenen. Volgens cijfers van de stedelijke milieudienst staan er momenteel 27 textielcontainers verspreid over het ganse Zottegemse grondgebied en dit komt overeen met de norm die door ILvA wordt gesteld, zijnde één per duizend inwoners.                (DE BAKKER)