We heeft voorrang op een parking? Wat bij een ongeval?

IMG_2915.JPG

Algemeen, 17/04/2017: De voorrangsregel op een parking zorgt vaak voor verhitte discussie tijdens rechtszaken, als het tot een aanrijding komt op een parking. De verkeerspecialist van Touring Wegenhulp, de heer Van Coillie, meldt dat veel afhangt van het statuut van de parking.  

In bepaalde gevallen kan een parking van een warenhuis beschouwd worden als een openbare weg. Kan er bijvoorbeeld vrij gebruik worden gemaakt van een parking door het publiek ? In gevallen waarin door het verkeersreglement geen bijzondere voorrangsregel werd voorzien, is de voorrang van rechts de algemene voorrangsregel. Volgens de rechtsspraak moet die regel ook op priv éterrein worden nageleefd. Dergelijke aanrijdingen zijn meestal betwistingen die voor een rechtbank worden gevoerd. Voorkomen is beter dan genezen en wederzijds begrip en hoffelijkheid zijn nog altijd te verkiezen boven betwistingen voor rechtbanken.

(FDS, foto CN)