Natuurpunt Herzele ondernam acties: Paddentrek en bosuilentelling

image1Herzele, 18/04/2017, persbericht:  Recent heeft Natuurpunt Herzele twee acties uitgevoerd.

Enerzijds de paddentrek in de Ternatstraat en de Bergafstraat tussen Herzele en Hillegem, waarbij door het gemeentebestuur een structuur geplaatst werd om de padden een veilige doortocht te garanderen.  

natuurpunt-herzele
Voor het tweede opeenvolgende jaar werden de vergaarde padden ‘s morgens overgezet door onze vrijwilligers; gedurende de periode van 1 maand werden 917 padden in hun biotoop terug vrijgelaten.  In het verleden werden op die plaats veel padden door doorgaand verkeer platgereden.  Vanaf volgend jaar kan deze actie naar andere kritieke punten in de gemeente doorgetrokken worden.

Anderzijds werd een grote bosuilentelling uitgevoerd. Op talrijke plaatsen in de gemeente werden luisterposten in kaart gebracht, en door middel van geluidsopnames konden we een helder inzicht krijgen van het bosuilenbestand in Herzele.  Niet minder dan 37 bosuilenparen werden op deze manier geregistreerd. De steenuilenpopulatie daarentegen is er de laatste jaren sterk op achteruit gegaan, de reden hiervan wordt nog steeds onderzocht. Tijdens deze acties verplaatsen onze monitors zich ‘s avonds in de biotoop, wat bij sommige omwonenden tot ongerustheid leidde.  Om dergelijke toestanden in de toekomst te vermijden zullen deze activiteiten voortaan via dit blad op voorhand aan de bevolking medegedeeld worden.

Danny Schockaert
Natuurpunt Herzele.