Velzeke, solidariteit van burgers in de Welzijnsstraat en de Ooststraat

solidariteit mensen samenleving

Velzeke, 18/04/2017, ingezonden bericht, auteur gekend. Naar aanleiding van het dramatische ongeval van 11 april jl  op de provinciebaan te Velzeke, waarbij een jonge man uiteindelijk het leven liet, namen buren het initiatief om een collecte te organiseren. Hiermee steunden ze het gezin, om de uitvaartkosten  te milderen. Via deze weg hopen ze  iedereen die een bijdrage heeft geleverd te kunnen bedanken.  

De schrijver verwoordt het als volgt: “Een kind verliezen aan ziekte of in het verkeer is voor een gezin de allerzwaarste tegenslag en dit verdriet wilden wij een beetje lenigen met een klein schouderklopje.

De inzender wenst anoniem te blijven, is door de redactie gekend.