Zottegem: Vrijwilligers voor funerarium gezocht en andere Koekelarings (2017 – 16)

koekelarings111

Zottegem, 20/04/17 — Nee, het klinkt niet vrolijk, misschien eerder een beetje luguber maar het is wel zo: het Zottegemse AZ Sint-Elisabeth zoekt vrijwilligers voor in haar funerarium. Nee, niet om er te figureren als overledene maar om mee te helpen aan de dagelijkse werking van het rouwcentrum van het ziekenhuis. Meer hierover en ook nog andere nieuwtjes kan je lezen in deze nieuwe reeks Zottegemse Koekelarings.

Sinds kort worden in het AZ Sint-Elisabeth Zottegem vrijwilligers ingezet bij een aantal dienstverleningen naar pati ënten en bezoekers toe. Dit is onder andere het geval voor het onthaal in het dagziekenhuis alsook voor maaltijdbegeleiding op de afdelingen geriatrie en revalidatie (SP-dienst). Momenteel kan het ziekenhuis op bepaalde dagen en tijdstippen reeds rekenen op de medewerking van vier vrijwilligers (twee voor onthaal en twee voor maaltijdbegeleiding), naast ook nog een andere vrijwilliger die ingeschakeld is voor toezicht op het nieuwe maaltijdsysteem (sinds eind februari) in het chirurgisch dagziekenhuis. Terwijl verder uitgekeken wordt naar nog meer mensen voor deze vrijwilligerstaken, wil het AZ Sint-Elisabeth ook vrijwilligers inzetten in haar funerarium. Hierbij bestaat de taak erin het onthaal te verzorgen van, aanspreekpunt te zijn voor en steun te bieden aan familie en andere bezoekers van een overledene, naast ook zorgen voor het opbaren van de overledene en voor ondersteuning bij de overdracht van de overledene aan de begrafenisondernemer. Wie zich voor dit vrijwilligerswerk in het AZ-funerarium wil engageren, moet vrij zijn op zaterdagvoormiddag van 9 tot 11u45 en/of op weekdagen tussen 16 en 19 uur. Als onthaalmedewerker in het dagziekenhuis moet men op regelmatige tijdstippen tussen 7 en 20u30 beschikbaar zijn en voor maaltijdbegeleiding minstens eenmaal per week van 11u30 tot 13u30. Voor meer inlichtingen kan men terecht bij verantwoordelijke Rani Vinck per e-mail naar rani.vinck@sezz.be of via tel. 09  364 86 53.

– Laatste bloedinzameling: In het kader van de tweede reeks bloedinzamelingen die het Oost-Vlaams Bloedtransfusiecentrum van het Rode Kruis Vlaanderen driemaandelijks in Zottegem komt houden, vindt er nog een laatste sessie plaats in het OCMW – Woonzorgcentrum Egmont (dienstencentrum, kelderverdieping) op vrijdag 28 april van 17 tot 20 uur. Naast de trouwe vrijwillige bloedgevers zijn uiteraard ook nieuwe donoren welkom. Daarna is de eerstvolgende reeks van bloedinzamelingen gepland in juli.

– Nieuw religieus boek: Bij de uitgeverij Abdij Betlehem in Bonheiden kwam onlangs ‘Het probleem dat wij zijn — De drie-eenheid in ons leven’ van de pers. Dit nieuwe boek van 274 bladzijden is een vertaling van een werk van de Zwitserse theoloog Maurice Zundel en is van de hand van Marc Tant die, nadat hij tevoren gedurende tien jaar aalmoezenier van het Algemeen Ziekenhuis Glorieux in Ronse was, in de zomer van vorig jaar de pastorale equipe van het dekenaat Zottegem kwam uitbreiden om mee liturgische vieringen te helpen verzorgen en zijn intrek nam in een appartement op de tweede verdieping van het nieuw dekenaal centrum dat ingericht is in het vroegere kloostergebouw op de Zavel. Eerder vertaalde priester Marc Tant (75) onder de titel ‘Een andere kijk op de mens’ ook al een ander werk van Zundel. In zijn recentste boek gaat het over de ontdekking van God die liefde is en die zich helemaal geeft aan de mensen. Het kan besteld worden bij Marc Tant aan de Zavel 17/002 of per e-mail naar marctant@gmail.com en kost 20 euro (bij afhaling).

– Sixtus tegen de vlakte: In het centrum van Zottegem werd(en) onlangs de vroegere Sixtuswinkel(s) op de Zavel en in de Trapstraat gesloopt. In de plaats ervan komen twee meergezinswoningen (in totaal acht appartementen) met elk ook een handelspand. Het bouwblok kant Zavel zal bestaan uit een gelijkvloerse handelsruimte van 142 vierkante meter, met daarboven nog twee bouwlagen (1 appartement per niveau) en ook een terugspringend dakappartement. Het bouwblok kant Trapstraat zal eveneens een gelijkvloerse handelsruimte van 106 vierkante meter omvatten, met ook daarboven twee bouwlagen (hier twee appartementen per niveau) en een appartement in het dakvolume. De beide bouwblokken zullen achteraan uitgeven op een gezamenlijke binnenkoer waar acht garages en vijf autostaanplaatsen voorzien zijn. Deze zullen bereikbaar zijn en kunnen verlaten worden via een doorrit kant Trapstraat.

– Wijziging bouwproject Stationsplein: Onlangs werd nogmaals een openbaar onderzoek gehouden in verband met het project voor de bouw van onder andere assistentiewoningen op de gronden die ingesloten liggen achter en tussen de Van Aelbrouckstraat 7, Kazernstraat 15 en Nieuwstraat 34. Hiervoor was eerder al een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd maar nu werd een aanvraag ingediend voor een wijziging aan het oorspronkelijke ontwerp van dit project. De wijziging betreft de toegang langs de kant van het station die aanvankelijk vanop het Stationsplein voorzien was maar die er nu volgens de nieuwe plannen vanuit de Van Aelbrouckstraat zal komen. Ten opzichte van het oorspronkelijk goedgekeurde ontwerp blijkt dit een verbetering te zullen zijn omdat het Stationsplein hierdoor in zijn totaliteit meer als plein en verblijfsruimte tot zijn recht zal komen aangezien er nu op het plein geen circulatiestrook naar de vroeger voorziene toegang meer moet gevrijwaard worden. Ook tijdens voornoemd openbaar onderzoek werden er tegen deze planwijziging geen bezwaarschriften ingediend.

– Interscholensport wel of niet: Het gebeurt niet voor het eerst dat de communicatie en mededelingen vanwege de stad aan eensluidendheid en nauwkeurigheid te wensen overlaten maar integendeel voor onduidelijkheid en verwarring zorgen. Dit is ons ditmaal gesignaleerd in verband met het minivoetbaltornooi dat de stedelijke sportdienst ieder (school)jaar op de sportvelden aan de Bevegemse Vijvers organiseert/organiseerde voor leerlingen van de Zottegemse middelbare scholen. Opgemerkt wordt dat deze interscolaire sportactiviteit ook in het vorige nummer van het Stedelijk Informatieblad aangekondigd staat (op woensdag 26 april) maar blijkbaar is er echter in het jongste nummer van het infoblad geen sprake meer van dit minivoetbaltornooi. Volgens de website van de stad dan weer gaat deze sportieve afspraak wel door maar het verleden leert dat de informatie op de webstek van de stad niet altijd up to date en geactualiseerd is… Gaat deze interscolaire sportactiviteit dus wel of niet door?

– Wegen vrij voor wielrenners: In Dikkele-Zwalm worden op zaterdag 22 april onder de vleugels van de LWU (Landelijke Wielerunie) wielerwedstrijden georganiseerd met starts om 13 uur, 14u15 en 16 uur. Het parcours daarvan loopt ook gedeeltelijk over het grondgebied van Velzeke en met het oog op een veilige passage zal er daarom parkeerverbod zijn in de Stampershaag, Breistraat (gedeelte tussen Stampershaag en Varink) en Varink. Tegelijk wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Stampershaag (alleen toegelaten richting Breistraat), in de Varink (richting Steenweg) en in de Breistraat (tussen Stampershaag en Varink, richting Varink). Verder zal in het deel van de Breistraat tussen Varink en Schoolstraat alleen plaatselijk verkeer toegelaten zijn. Al deze verkeersmaatregelen zullen gelden van 11 tot 18u30.                (DE BAKKER)