Medi(r)adicalisering: conferentie omtrent religie en maatschappij

bernarduscllege oudenaardeHeader 8.jpg

Oudenaarde, 23/04/2017, persbericht – Op 19 april ontving het Bernarduscollege uit Oudenaarde de leerlingen uit het 5de jaar van het KSO Glorieux uit Ronse voor een conferentie omtrent religie en maatschappij.  Deze conferentie werd door vier leerlingen uit de derde graad van het Bernarduscollege georganiseerd.  

In november 2016 organiseerde de Amerikaanse ambassade de ‘Nation Builders Conference’. Deze conferentie ging voornamelijk over de rol van de Abrahamitische godsdiensten in onze maatschappij en ook over de relaties tussen deze godsdiensten onderling. Naderhand kregen de aanwezige jongeren de opdracht zelf een project op te starten over religie en maatschappij. Onder deze groep behoorden ook Jade De Roms ée, J érôme Billiet, Michiel De Paepe en Anton Vercruyssen: vier ondernemende studenten uit de derde graad van het Bernarduscollege.

In het kader van dit project besloten ze zelf een conferentie te organiseren die ze “Medi(r)adicalisering” noemden. Deze naam betreft immers twee van de drie hoofdthema’s die tijdens de conferentie aangesneden werden: de invloed van de media op de opinie van de bevolking t.o.v. groepen van andere origines of godsdiensten en radicalisering.
Het derde thema dat aan bod kwam was de vluchtelingencrisis.

“Medi(r)adicalisering” ging met succes door op woensdag 19 april 2017 in het Bernarduscollege te Oudenaarde. In totaal waren er om en bij de 200 personen aanwezig. Onder deze aanwezigen waren niet enkel studenten uit het Bernarduscollege zelf, maar ook het gehele 5de middelbaar ASO van het KSO Glorieux was van partij. Zij werden uitgenodigd om de diversiteit in aanwezige godsdiensten en culturen te maximaliseren.
Bovendien waren er ook drie uitstekende sprekers aanwezig: Amir, een 19-jarige vluchteling afkomstig uit Iran; Pieter Vyncke, een leerkracht godsdienst uit het Bernarduscollege die eveneens moderator was van “Medi(r)adicalisering”; en tenslotte ook Johan Vrints, een christelijke adjunct-coördinator van Orbit VZW. Ook Imam Mohammed Bashar Arafat uit Baltimore (Maryland, United States) maakte een filmpje waarin hij het jeugdige publiek enthousiast oproept tot broederlijk samenleven ongeacht verschillen betreffende religie en achtergrond.

Op 8 mei zullen de vier organisatoren hun project voorleggen aan de Amerikaanse ambassade en Nation Builders. Wie weet slepen ze de prijs voor het beste project in de wacht en winnen ze zo een studiereis naar de United States.

(afbeelding: website St.-Bernarduscollege Oudenaarde)