Melle: Groen tegen wildgroei van verkiezingsborden en stapels verkiezingsdrukwerk in de brievenbus

Groen Melle wil minder verkiezingsborden

Melle, 26/04/2017: Groen Melle heeft gepleit voor een duurzame verkiezingscampagne – lees zonder wildgroei  van aanplakborden of stapels verkiezingsdrukwerk in de brievenbus  – maar vindt naar eigen zeggen weinig gehoor bij de meerderheid. (PDV)

Persbericht Groen Melle

Groen Melle is ontgoocheld dat N-VA Melle voorlopig geen concrete afspraken wil maken om de verkiezingscampagne van 2018 meer milieuvriendelijk te maken.

Dominique Vandermeersch (Fractieleider Groen Melle) stelde in oktober 2016 voor om een charter op te stellen voor een duurzame verkiezingscampagne in Melle in 2018. Burgemeester De Maeseneer beloofde dat het kartel CD&V/N-VA hier op een ernstige manier mee werk van zou maken; oppositiepartijen Sp.a en Open VLD sloten zich hierbij aan.

Groen wou al in 2012 sobere verkiezingscampagne

Tijl De Witte (Voorzitter Groen Melle): ’We hebben dit ook voorgesteld in 2012, maar toen vond de meerderheid de tijd te kort om nog een charter op te stellen.   Het gevolg was een ware wildgroei aan tuinborden, waardoor het moeilijk was om nog een plekje te vinden in Melle waar je niet werd bekeken door een of meerdere kandidaten. Mensen gaven ook aan dat ze echt genoeg hadden van al dat verkiezingsdrukwerk in hun brievenbus.’

Charter als concreet voorbeeld voor Burgemeestersconvenant

De gemeente Melle heeft in 2015 het Burgemeestersconvenant afgesloten en zich hiermee ge ëngageerd om tegen 2020 20% minder CO2 uit te stoten. De politieke partijen van Melle kunnen met een overeenkomst voor een meer milieuvriendelijke verkiezingscampagne dit engagement concreet maken en mee het goede voorbeeld geven.

N-VA wil voorlopig geen concrete afspraken

Tijl De Witte: ‘De partijvoorzitters zijn op mijn initiatief tweemaal samen gekomen. Op het eerste overleg was er een duidelijke bereidheid bij iedereen en werden over de partijgrenzen heen mogelijkheden opgesomd die we zouden aftoetsen bij de eigen achterban.

De bedoeling was om samen een kader te scheppen met voldoende vrijheid waarbinnen de partijen hun programma en hun kandidaten kunnen voorstellen aan de Mellenaars, maar toch ook grenzen aan te geven. Deze lijst was zeker niet te nemen of te laten, maar een aanzet voor een gemeenschappelijk draagvlak.

Deur blijft open staan

Op het tweede overleg bleek helaas snel dat meerderheidspartij N-VA geen concrete afspraken wil maken. N-VA wil voorlopig enkel een niet-bindende engagementsverklaring afsluiten, zonder concrete afspraken.

Tijl De Witte: ‘Ik blijf hopen dat N-VA die mening herziet en dat we er samen voor kunnen zorgen dat de ecologische voetafdruk van de verkiezingscampagne zo klein mogelijk wordt. De deur blijft zeker open staan voor verder overleg over concrete afspraken.’