Kunstenaar Johan Tahon cre ëert een belangrijk nieuw beeld voor de relatie tussen Jodendom en Christendom

 

TWINS in opbouw bronsgieterij 2

Zwalm, 03/04/2017 – Nadat beeldend kunstenaar Johan Tahon de internationale kunstwedstrijd Ecclesia & Synagoga eind 2016 won wordt zijn winnende sculptuur Twins morgen in Hannover publiekelijk onthuld. 

Color Portrait Johan color  © Carlo Verfaille

Portrait Johan © Carlo Verfaille

De internationale kunstwedstrijd Ecclesia & Synagoga werd in 2015 door de Evangelisch-Lutherse Landskerk van Hannover geïnitieerd. Aanleiding voor deze wedstrijd was de historische verandering in de grondwet van de Evangelisch-Lutherse Landskerk, die de relatie tussen het Christendom en het Jodendom herdefinieert: weg van een neerbuigende jodenvijandigheid en een ‚heerschap‘ van het Christendom over het Jodendom naar een theologie van respect en evenwaardigheid met achting en waardering voor het Jodendom.

De kunstwedstrijd Ecclesia & Synagoga doelde erop deze vernieuwde relatie tussen de religies naar een moderne iconografie te vertalen. De Landskerk nodigde de deelnemende internationale kunstenaars uit een beeld te vinden dat de moderne relatie tussen het Jodendom en het Christendom representeert.

LR First ceramic study _ Scale model of Ecclesia and Synagoga (2016)  ©Gert Jan van Rooij

First ceramic study _ Scale model of Ecclesia and Synagoga (2016) ©Gert Jan van Rooij 

Johan Tahon’s sculptuur Twins overtuigde de jury onder andere met zijn moedige keuze, omdat hij voor een in het verleden vaak misbruikte beeldtaal koos: Ecclesia en Synagoga die als twee vrouwen worden gerepresenteerd. In de oude beeldtaal was Ecclesia vaak als stralende trotse heldin te zien en Synagoga als een kleiner, lelijker en onderdaniger vrouwengestalte.

Tahon kiest in zijn moderne interpretatie van de relatie tussen het Jodendom en het Christendom voor twee levensgrote bronzen vrouwenbeelden. Beiden zijn even groot en staan rechtop. De beelden defini ëren niet wie Ecclesia is en wie Synagoga; ze zijn gelijkwaardig. Zij kijken elkaar aan maar ook langs elkaar heen. Naast iedere vrouw staat een ladder. Misschien zijn het hemelladders, maar ze kunnen ook verwijzen naar ieders respectievelijke traditie, of de bijbelse erfenis die zij gedeeltelijk delen.

TWINS @Hannover1  © Stefan Heinze

TWINS @Hannover1 © Stefan Heinze

Zoals veel van Tahon’s sculpturen is ook Twins een weergave van een genuanceerde persoonlijke zoektocht en biedt het sculptuur geen eenduidige interpretatie van de complexe relatie tussen de twee religies. Het sculptuur werpt eerder vragen op en nodigt uit tot een persoonlijke reflectie.

 

Als op 4 mei in Nederland wordt stilgestaan bij de door het Nazi-regime aangerichte tragedie, wordt in het centrum van Hannover het beeld Twins van Johan Tahon publiekelijk onthuld.

De monumentale sculptuur van Tahon komt op een historisch bijzondere locatie. Op de verkozen plek stond tot en met de Pogromnacht (Kristallnacht) van 9 november 1938 de Centrale Synagoge van de Joodse gemeenschap van Hannover.
Johan ziet dit als één van zijn allerbelangrijkste publieke opdrachten.  Het beeld moet verzoenend werken op de (letterlijk) verbrande aarde.
Tijdens de onthulling zal o.a. de senior rabbijn Dr. Gábor Lengyel van de liberale Joodse gemeenschap Hannover aanwezig zijn, evenals Dr. Stephanie Springer, de presidente van de Landskerkdienst Hannover, en Johan Tahon.

TWINS @Hannover2  © Stefan Heinze

TWINS @Hannover2 © Stefan Heinze