Oosterzeelse zitdag belastingen op donderdag 18 mei

oosterzele

Oosterzele, 05/02/2017, persbericht –  De Gemeente Oosterzele organiseert i.s.m. de FOD Financi ën (Particulieren Beheer Dendermonde Team 7) een zitdag voor het invullen van de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2017 (inkomsten van het jaar 2016). Deze zitdag vindt plaats op donderdag 18 mei van 15 tot 19 uur in de bib (Stationsstraat 13).  

 

Wat meebrengen?

  • de papieren aangifte (indien je er een ontvangen hebt)
  • het aanslagbiljet van het aanslagjaar 2016
  • alle fiches m.b.t. lonen, pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, uitkeringen in geval van ziekte of invaliditeit, vakantiegeld, …
  • de attesten i.v.m. al dan niet hypothecaire leningen
  • de attesten i.v.m. pensioensparen, levensverzekeringen, …
  • het attest i.v.m. dienstencheques
  • de attesten i.v.m. kinderopvang
  • de bewijsstukken m.b.t. betaalde onderhoudsuitkeringen
  • de bewijsstukken (factuur, attest en bewijs van betaling) m.b.t. energiebesparende uitgaven; enkel nog dakisolatie mogelijk.

 

Tot uiterlijk 29 juni 2017 kan je ook elke werkdag van de maand mei van 9 tot 12 uur en elke werkdag van de maand juni van 9 tot 15 uur terecht voor het invullen van de aangifte in de kantoren van Particulieren Beheer Dendermonde Team 7 — Heilig Hartplein 35 in 9620 Zottegem

Jan Martens — schepen voor Financi ën
Dorp 1, 9860 Oosterzele

(DDL)