Merelbeke: Processies door de lens van Chris Walraed

DDL merelbeke foto tentoonstelling chris walrave 1 (2)

Merelbeke, 06/05/2017:  Fotograaf Chris Walraed portretteerde jarenlang intensief deelnemers van zowat alle grote processies in Vlaanderen. Meer dan 35 processies in evenveel gemeentes. Het resultaat zijn sterke beelden die de mens op een eerlijke manier centraal stellen.  

DDL merelbeke foto tentoonstelling chris walrave 1 (1)

Geschiedenis

In Rome kende men reeds vroeg bid- en boeteprocessies, gericht op de bescherming van de stad of het welslagen van de oogst.In de 6de en 7de eeuw ontwikkelde zich nog een ander soort processie: de feestelijke rondgang met relieken van heiligen, ontstaan uit de plechtige overbrenging van relieken van martelaren en belijders uit de kerkhoven naar de kerken in de stad. De meest uitbundige processies ontstonden in de tijd van de barok, waarvan in de zuidelijke landen nog altijd specifieke voorbeelden bestaan: feestelijke broederschaps- of gildeprocessies (met vaandels), bedevaartprocessies en vooral de sacramentsprocessies op of rond Sacramentsdag.

Tijdens het bewind van de Oostenrijkse keizer-koster was het in de Oostenrijkse Nederlanden per keizerlijk edict op het einde van de 18e eeuw en het begin van de 19e eeuw niet toegstaan om processies te organiseren. Ook in Nederland was gedurende lange tijd (1848 tot 1983) een processieverbod van kracht.

In de 21ste eeuw wordt er diepgaand onderzoek gedaan in Vlaanderen naar het immateri ële aspect van een processie, die vaak al eeuwen wordt georganiseerd door de plaatselijke gemeenschap. Sommige processies worden beschouwd als van uitzonderlijk belang voor de plaatselijke cultuur, en kennen naast de ondersteuning van de kerkelijke overheid ook ondersteuning van de burgerlijke overheid. Naast een groot aantal bedevaarders komen vaak ook veel toeristen en heemkundigen processies bewonderen.

Praktisch

Afspraak in de Pastorie te Munte. De Tentoonstelling is te bezoeken vanaf   za 13 mei t.e.m. zo 18 juni 2017 ma

za: 13.30 -17.30 u. – zo: 10 -17.30 u

Organisatie & info     dienst cultuur T 09 210 35 80 – cutuur@merelbeke.be

www.uitinmerelbeke.be

 

X