Zottegem: “Asbest Lijsterbesstraat is een gevaar voor kinderen, waarom wordt ze niet sneller verwijderd?”

IMG_8450

Zottegem, 20/05/2017 – Gisteren raakte bekend dat een aannemer  in de Lijsterbesstraat asbestafval heeft achtergelaten die een onmiddellijk gevaar vormt voor spelende kinderen. Schepen Leen Goossens liet weten de aannemer te zullen aanporren om de asbest te te verwijderen, maar die ingreep vinden ze bij Jong N-VA niet voldoende. ‘Ze moet kordater optreden”, aldus  voorzitter Arne De Koninck. “De gezondheid van de burgers staat immers op het spel.” (PDV)

Persbericht

Deze morgen vernam Jong N-VA Zottegem in de pers dat er in het verlengde van de Lijsterbesstraat (Bijloke) al meer dan een week asbestafval lag. Met het mooie weer van de voorbije dagen waren veel kinderen daar aan het spelen. Vorige week vroeg schepen van Leefmilieu Goossens aan de verantwoordelijke aannemer dit op te ruimen. Dat gebeurde niet. Jong N-VA vraagt een kordater optreden van onze schepen: “Als schepen van Leefmilieu ben je verantwoordelijk voor de gezondheid van alle burgers, jong en oud. Vanuit die functie vraag je niet om asbest op te ruimen, je eist het. En als dat niet onmiddellijk gebeurt, laat je het zelf doen op kosten van de aannemer.” stelt jongerenvoorzitter Arne De Koninck met klem.

IMG_8451

Op vrijdagmorgen 19 mei verscheen er in de regionale pers een bericht waaruit bleek dat er al meer dan een week asbestafval lag in het verlengde van de Lijsterbesstraat in de Bijloke. Een buurtbewoner merkte dit meteen op en maakte de klacht over aan het stadsbestuur. Schepen van Leefmilieu beloofde dat dit afval snel zou worden opgeruimd, maar dat gebeurde niet. Jongerenvoorzitter Arne De Koninck stelt hier zich serieuze vragen bij. “Op een plaats waar veel kinderen spelen zou je mogen verwachten dat de schepen onmiddellijk actie onderneemt. Vriendelijk vragen aan de aannemer om alstublieft alles op te ruimen blijkt niet voldoende te zijn.” stelt Arne De Koninck. “Als het asbestafval er na een dag nog steeds ligt laat je het zelf weghalen en verhaal je de kosten op de aannemer”.

Al ligt de eerste verantwoordelijkheid natuurlijk bij de aannemer. De volgende vraag die de jongeren zich stellen is dan ook of de aannemer geen overtreding begaan heeft. Door de risico’s van asbest is het opruimen ervan gebonden aan heel strikte voorwaarden, procedures en veiligheidsmaatregelen. Jong N-VA vraagt zich af of deze hier wel gevolgd zijn. “Dat lijkt ons niet, aangezien deze materialen open en bloot op een hoopje langs de kant van de weg lagen.” De jongeren zijn alvast blij dat het afval ondertussen is weggehaald en hoopt dat het stadsbestuur onderzoekt of hier fouten zijn gemaakt waarbij indien nodig passende sancties worden getroffen. De gebruikte maskertjes liggen er evenwel nog als zwerfafval bij.