Ondersteuning van dierenopvangplaatsen moet afgestemd zijn aan de noden

dierenopvang ninove collage1

Ninove, 02/06/2017 –  Tijdens de voorbije gemeenteraad werd de ondersteuning van het dierenasiel, een verhoging van 0.30 euro naar 0.50 euro, goedgekeurd. Ter zitting deed FORZA/Vlaams Belang, zonder enig overleg vooraf en zonder toetsing in de meerjarenplanning, het voorstel om dit op te trekken tot 1.00 euro per inwoner. (SR)

Iedereen in de gemeenteraad (over alle partijgrenzen heen) is het erover eens dat het dierenasiel, maatschappelijk ontzettend belangrijk is voor onze stad en burengemeenten, en dus ook een grote ondersteuning verdient.

Onze Open VLD-fractie, de schepen van dierenwelzijn Katie Coppens en de collega’s uit de meerderheid gingen niet in op het voorstel van FORZA/Vlaams Belang om het bedrag te verdubbelen. De reden hiervoor is dat de vraag van extreemrechts op geen enkel ogenblik voorafgaand werd onderzocht op de haalbaarheid binnen de meerjarenplanning en het budget. “Wij pleiten voor een overleg met de dierenopvangvoorzieningen om na te gaan wat hun noden zijn. Het dierenasiel wenst over de gaan tot renovatie en uitbreiding van de huidige voorzieningen. Op dit moment zijn zij misschien meer gebaat met een infrastructuursubsidie. Want een uitbreiding is een hele dure onderneming” aldus burgemeester Tania de Jonge.

Snel ter zitting een voorstel doen zonder enige financi ële motivatie, vinden wij weer een daad van populisme. Dit heeft enkel tot doel onze wel overwogen analyse teniet te doen. “Wij zijn ons bewust van de maatschappelijke meerwaarde van het dierenasiel en de grote inzet die zij aantonen om dieren op te vangen en te verzorgen. Onze partij heeft dan ook een enorme waardering voor deze vrijwilligers en de uitbaters. Wij volgen dit op de voet” aldus nog Tania De Jonge.

(Sophie Richez)