Nieuwe gedenksteen in oude gemeenteschool Oombergen

oombergen school IMG_20170602_130821643.jpg

Oombergen, 04/06/2017 –  De gemeenteschool van Oombergen, aan de Oombergenstraat, werd gebouwd in 1875. “Opgericht in ’t jaar 1875”, lezen we op de gedenksteen.  Die gedenksteen vormt samen met zoveel andere mee het geheugen van onze stad, en we zien er goed op toe dat dergelijke platen worden bewaard, verduidelijkt burgemeester Jenne De Potter.  

Los van de herinneringen aan de beide Wereldoorlogen, verwijst de burgemeester onder meer naar de gedenkplaat voor De Colfmaecker in een pand op de Heldenlaan, die jaren geleden ook werd geïntegreerd in de nieuwbouw.

Toen het schoolhuis van Oombergen een paar maand geleden werd verkocht, werd in de akte uitdrukkelijk opgenomen dat de gedenkplaat “ten eeuwigen dage behouden moet blijven”, dit op kosten van de stad Zottegem.

Die gedenkplaat werd in 1875 gekapt, maar de namen van de burgemeester, de schepen, de raadsleden, de architect en de aannemer waren nog nauwelijks leesbaar.

De plaat herkappen was geen optie; ze diende te worden vervangen.   De stad klopte aan bij het Atheneum Herzele waar de afdeling natuursteen en interieur, met de goedkeuring van directeur Sandy Maegerman en algemeen directeur Luc De Both, zich over de steen ontfermde.

Er werd een prachtige nieuwe gedenkplaat, met de tekst van 1875, gekapt. De school stond ook in voor het verwijderen van de oude plaat en het inmetselen van de nieuwe, en dat allemaal voor een prikje.