Oudenaarde: opening bijenhal in het natuureducatief gebied ’t Spei

Jan_Heirweg_bijenhal (26 van 30).jpg

Oudenaarde, 04/06/2017 – In ’t Spei werd vorige week een bijenhal geïnstalleerd. Die is broodnodig, want de bijen kampen met veel uitdagingen. Oude en enkele recente die zo mogelijk nog uitdagender zijn. (PDV)

Voor bijen is het natuureducatief gebied ’t Spei heel interessant. Er zijn heel wat kleine landschapselementen aanwezig, ideaal voor de solitaire bijen, naast bloemenrijk hooiland en poelen. Die poelen leveren het nodige water die de bijen gaan halen   om het vochtgehalte in het broednest op peil te houden.

Bijen   zijn heel belangrijk voor de land- en tuinbouw. Ze zijn bijzonder nuttig voor het bestuiven van de planten. Zonder bijen geen bestuiving en dus ook geen fruit of vruchten. Het gaat echter niet goed met de bijen. É én van de redenen is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, maar ook de varroamijt vormt een probleem. Deze mijt is een parasiet die zich voortplant op het broed van honingbijen. De jonge mijten voeden zich met de lichaamsvloeistof van de larve, pop of volwassen bij. Dat maakt de bijen extra kwetsbaar.

Een nieuwe bedreiging vormt de Aziatische hoornaar die recent in Oudenaarde is aangetroffen en die het fel heeft gemunt op de honingbijen. In tegenstelling tot inheemse wespensoorten, vangt de Aziatische hoornaar honingbijen aan de ingang van een kast. En als deze kast voldoende verzwakt is, zal de Aziatische hoornaar het niet nalaten om ook in de kast bijen en broed te gaan roven om haar nakomelingen mee te voeden. Dat gebeurt vooral in het najaar, wanneer de andere voedselbronnen schaars worden.

Naast honingbijen zijn er ook heel veel wilde soorten bijen. Deze leven niet in een grote groep in een kast of korf maar individueel.   Om deze bijen een handje te helpen is een bijenhotel een uitgelezen hulpmiddel.

Jan_Heirweg_bijenhal (30 van 30)

In ’t Spei worden bovendien geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. En ook ’t Spei profiteert van de aanwezigheid van bijen. Er staan immers verschillende hoogstamfruitbomen die voor hun bestuiving afhankelijk zijn van de bij. Vandaar het initiatief om in ’t Spei in samenwerking met de Koninklijke Oudenaardse Bijentelersmaatschappij een heuse bijenhal in gebruik te nemen. Een deel van de schuur werd hiervoor speciaal ingericht. De Bijentelers leverden 6 bevolkte bijenkasten.

En ook aan de solitaire bijen werd gedacht. De leerlingen van het 4de leerjaar beroeps Sint-Bernardus Technicum zorgden voor de constructie van een bijenhotel.

Deze initiatieven kaderen allemaal in de Week van de Bij van 28 mei tot 04 juni.

Zowel de nieuwe bijenhal als het bijenhotel zijn extra natuureducatieve troeven voor het gebied. Je kan nu als klas in ’t Spei niet alleen terecht voor een leerzame wandeling in een mooi en gevarieerd stukje natuur van eigen bodem, maar voortaan biedt de bijenhal ook de mogelijkheid om van een imker een boeiende uitleg te krijgen over het leven van de bij.