Volksconcert Sint-Pauluskoor Godveerdegem

DSC_0934.JPG

Zottegem, 24/06/2017 — Op zaterdag 1 juli om 18 uur verzorgt het Sint-Pauluskoor in de stadszaal Rhetorica een Volksconcert. (C.C.)

Dit zangevenement kadert zowel in het Zoetegemfestival als in de viering van het 40-jarig bestaan van het koor dat zijn bakermat heeft in Godveerdegem. Onder impuls van wijlen toenmalig dorpspastoor Guy Declercq en Antoine De Troyer, thans nog steeds voorzitter-dirigent, werd op 24 juni 1977 in Godveerdegem het Sint-Pauluskoor opgericht. Aanvankelijk rekruteerde het koor vooral in deze Zottegemse deelgemeente maar inmiddels maken mensen uit het omliggende en zelfs van daarbuiten een even groot aantal uit van de 34 leden die het Sint-Pauluskoor momenteel telt. Vier van hen zijn er ook al vanaf het eerste uur bij: Marie De Beer, Josiane De Geeter, Frans De Ridder en Marcel Van Der Meersch. Van oorspronkelijk een parochiaal zangkoor groeide het Sint-Pauluskoor uit tot nu een vierstemmig gemengd koor, terwijl ook gaandeweg naast in het begin de zuiver liturgische ook de profane muziek meer en meer een plaats kreeg in het repertorium. Het koor zingt zowel muziek van oude meesters als van moderne componisten, van zowel buitenlandse als van eigen Vlaamse bodem, en daarbij krijgt het volkslied een bijzondere plaats.

In 1988 zag het Sint-Pauluskoor zijn deelname aan het provinciaal koorzangtornooi met een plaats in eerste divisie bekroond worden. Voor optredens bij concerten, volkskunstfestivals, zangfeesten en andere evenementen reisde het koor al door zowat heel Vlaanderen. Ook in Brussel en Nederland was het Sint-Pauluskoor te gast terwijl er eveneens door samenwerking met andere koren reeds van het grotere koorwerk kon geproefd worden. Twintig jaar op rij al wordt het koor uitgenodigd om in de basiliek van Oostakker-Lourdes begin maart de Sportabedevaart te gaan opluisteren. Met de optredens als enig koor op de Zottegemse Markt in 1983 en 1984 lag het Sint-Pauluskoor aan de basis van de latere 11 juli-vieringen in eigen stad. Naast optredens in opdracht van het stadsbestuur of op uitnodiging van andere Zottegemse verenigingen kan het Sint-Pauluskoor ook met trots terugblikken op de kerstconcerten die het zelf van 1980 tot 1988 organiseerde.

Volksconcert met als thema ‘Vlaanderen zingt samen’

Ter gelegenheid van zijn 40-jarig bestaan werd het Sint-Pauluskoor onlangs door het stadsbestuur officieel ontvangen en gehuldigd in de raadzaal van het stadhuis (zie foto) en kreeg het koor uit de stadskas een extra financieel steuntje van 124 euro als verjaardagsgeschenk. Daarnaast wil het Sint-Pauluskoor dit robijnen jubileum ook vieren met het grote publiek en hiervoor wordt op zaterdag 1 juli om 18 uur in de zaal Rhetorica een Volksconcert georganiseerd met als thema ‘Vlaanderen zingt samen’.

De rijkdom aan Vlaamse volksliederen zal daarbij voorop staan en naast een aantal meerstemmige liederen die door het Sint-Pauluskoor zelf ten gehore zullen gebracht worden, zal de nadruk dan ook vooral liggen op samenzang. Daartoe zal voor alle aanwezigen een tekstboekje voorzien worden. De volkse sfeer zal bovendien versterkt worden door enkele muzikanten van de accordeonclub V.I.O.S. uit Brakel.

Toegangskaarten voor dit Volksconcert kosten slechts 5 euro en zijn te verkrijgen bij alle koorleden. Ze kunnen ook gereserveerd worden door middel van een e-mailtje naar sintpauluskoor@telenet.be of telefonisch via 09  360 20 00. (C.C.)