Toekomstplannen voor Saffrou, de voormalige Saffre Frères site in Oudenaarde  

Copyright Marcel Samyn (18)

Oudenaarde, 28/06/2017 – Circa 265 wooneenheden en een aantal buurtondersteunende functies, aangesloten op autoluwe groenzones en nieuwe buurtpleintjes. Dat voorziet het Masterplan voor de vroegere bedrijfssite van Saffre Frères langs de Blekerijstraat en de Dijkstraat in het centrum van Oudenaarde. (foto’s  Marcel Samyn)

Het duurzame project, dat de naam Saffrou werd gedoopt -een knipoog naar het verleden van de site- zal een doorlooptijd van een tiental jaar zal kennen en een aantal historische gebouwen integreren in de plannen. Dit zal voor een nieuwe dynamiek zorgen in het centrum van de stad, volgens burgemeester Marnic De Meulemeester.

De activiteiten op de voormalige bedrijfsterreinen liggen al vele jaren stil en de ontwikkeling van het voormalige fabrieksterrein heeft reeds verschillende scenario’s gekend. Er komt echter nieuw schot in de zaak. Stads- en projectontwikkelaar Re-Vive is sinds maart dit jaar de nieuwe eigenaar van de vervallen en leegstaande gebouwen en gronden langs de Dijkstraat en Blekerijstraat, en maakt samen met de stad volop werk van een nieuwe invulling van de site. In het voorjaar van 2018 willen de stad en Re-Vive een ruimtelijk uitvoeringsplan goedgekeurd zien dat de ontwikkeling van de 4 hectare grote site mogelijk moet maken.

Copyright Marcel Samyn (18)

Foto door Marcel Samyn

Het masterplan van Lieven Achtergael

De reconversie van de voormalige fabriekssite omvat een gemengde binnenstedelijke ontwikkeling. Het  zwaartepunt ligt op een residenti ële invulling van de projectsite. “Kleinschalige commerci ële activiteiten en diensten, horeca en buurtondersteunende functies worden daarbij voorzien in enkele te bewaren historische gebouwen die gekoppeld zullen worden aan publieke passages” licht Darel Torremans van Re-Vive toe. Het inrichtingsplan, van de hand van Lieven Achtergael Architecten, heeft de ambitie om zich te integreren in het stedelijke weefsel van de stad. De krijtlijnen van Saffrou zijn: een aantrekkelijke openbare ruimte, het behoud van een aantal fragmenten industrieel erfgoed, en een mix aan woontypologie ën.

“We mikken op grondgebonden woningen en op parkappartementen, maar even goed op assistentiewoningen, en nieuwe woonvormen zoals kangoeroe-woningen of mogelijks duplexwoningen. De publieke ruimte en het landschapsontwerp krijgen bijzondere aandacht wat de belevingswaarde van de site vergroot”, aldus Darel Torremans.

“Wij zijn wijkontwikkelaars. We besteden evenveel aandacht aan de zones die niet worden bebouwd. Saffrou zal een plek zijn waar mensen zich gelukkig voelen en elkaar kunnen ontmoeten. Zo bouwen we aan een duurzame samenleving”, kijkt CEO Nicolas Bearelle vooruit. Re-Vive bouwt levendige stadswijken. “‘We build society, not real estates‘, is ons motto. We zijn gespecialiseerd in verloederde en vervuilde stukjes stedelijk gebied”, zegt CEO Nicolas Bearelle.

Dat vertaalt zich onder meer in een project waarbij de wagen letterlijk zoveel als mogelijk aan de kant blijft. De meeste toekomstige bewoners en bezoekers zullen hun voertuigen immers ofwel ondergronds parkeren of aan de randen van de nieuwe wijk. Op die manier wordt een autoluw project gecre ëerd waar voetgangers en fietsers voorrang krijgen. “In het ganse project wordt ook gestreefd naar een duurzame ontwikkeling op macro- en microschaal, waarbij de woon- en leefkwaliteit van de site wordt geoptimaliseerd. Zo zullen onder andere fossiele brandstoffen geweerd worden op de site”, geeft CEO van Re-Vive Nicolas Bearelle mee.

“Het toekomstige project Saffrou is een mooi voorbeeld van hoe we de bevolkingsgroei op een ruimtelijk, kwaliteitsvolle en duurzame manier willen opvangen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Richard Eeckhaut (CD&V). Eind 2018 zouden de bouwwerken worden aangevat, te beginnen met de meest westelijke zone van het terrein. Daar komen eengezinswoningen aangesloten op de enige ontsluitingsweg

die door het project loopt. Vervolgens zullen een aantal historische gebouwen gerenoveerd worden en een nieuwe invulling krijgen. “De renovatie van een aantal oudere gebouwen rondom de nieuwe minerale pleinen moet de site op de kaart zetten binnen Oudenaarde en ook daar buiten”, vindt Eeckhaut.

Het stadsbestuur is in haar nopjes met het project van ontwikkelaar Re-Vive. “Wij willen kwalitatieve projecten om de groeiende bevolking te huisvesten. De herontwikkeling van deze leegstaande en verloederde gebouwen beantwoordt aan deze krachtlijnen”, aldus burgemeester Demeulemeester.

Copyright Marcel Samyn (23)

Foto door  Marcel Samyn

Tijdelijke invulling

Het terrein waar de toekomstige woonbuurt Saffrou komt, wordt in tussentijd niet ongebruikt gelaten, maar ter beschikking gesteld aan lokale, socio-culturele en artistieke initiatieven en buurtbewoners. Re-Vive heeft nu reeds een overeenkomst gesloten met Uverlast, een jong collectief van vrienden die zich voornamelijk engageren in muziek en kunst. Het merendeel van het collectief heeft hun roots in Oudenaarde. Zij nemen de voortrekkersrol op zich en doopten de tijdelijke invulling met de naam STOOM. De bedoeling is om met STOOM een ontmoetingsplaats te cre ëren voor alle leeftijden, waar ieder zijn gading kan vinden. Zo bekijken we de mogelijkheid om de graszone aan de Blekerijstraat in te richten voor kinderen uit de buurt, anderzijds spelen de idee ën om een zomerbar te openen, ateliers in te richten voor exposities en workshops, waar passie, expertise en gereedschap gedeeld kan worden. De achterliggende filosofie is een platform ontwikkelen waar ieder zijn interesse kan ontdekken en talenten kunnen ontplooien.

Daarnaast plant het gekende paardentheatercollectief, Cirque Frère Frère, hier in het najaar van 2017 zijn voorstelling op te voeren. Ook het jeugdtheatergezelschap Litoziekla, dat vroeger reeds gevestigd was op de site, bekijkt de mogelijkheid om terug te keren naar haar roots en haar voorstelling later dit jaar tevens op te voeren in een van de vele loodsen.

Over Re-Vive

Re-Vive, een projectontwikkelaar uit Gent, wil voor alles een eerlijk en respectvol antwoord bieden op de toekomst van wonen. Daarom kiest Re-Vive bewust voor de herori ëntering van “brownfields“. Dit zijn oude industri ële sites, verwaarloosde gebouwen en terreinen die Re-Vive converteert naar de nieuwe woonbuurten. Zo hoeft om te beginnen geen groen aangesneden te worden.

Re-Vive kiest bij elk project voor een duurzame totaalaanpak. Uiteraard energievriendelijke gebouwen, maar telkens gecombineerd met een doorgedreven visie op mobiliteit en de creatie van sociale dynamiek.

Re-Vive werd opgericht in 2009 door Nicolas Bearelle en Piet Colruyt en groeide snel uit tot toonaangevend vastgoedontwikkelaar met een uitgesproken ‘triple bottom line’ engagement: people, planet, profit. Streven naar maatschappelijke en ecologische oplossingen staan daarbij voorop. Want Re-Vive bouwt niet zomaar wat vastgoed, maar een betere toekomst voor iedereen.

Met een team van 26 specialisten ontwikkelt Re-Vive vandaag 16 zeer vooruitstrevende en frisse stadswijken en zette recentelijk haar eerste stappen in internationale wateren door een voormalige shipyard in Gdansk, Polen te kopen. Dit is goed voor meer dan 2000 wooneenheden in de komende 5 jaar.