Kan ik  samen met mijn buren een zogenaamde garageverkoop organiseren in Oosterzele?

unnamed (1)

Oosterzele, 16/07/2017 –    Hoe zit dat nu eigenlijk en aan welke voorwaarden moet ik of mijn buren voldoen als wij een garageverkoop willen organiseren?  De redactie van De Beiaard stapte naar het info-loket van de gemeente Oosterzele en hierbij volgt het officieel antwoord. (HDK, foto’s L.A.M.P.)

Wie een rommelmarkt of garageverkoop organiseert heeft daarvoor de toelating nodig van de burgemeester, ongeacht of deze plaats vindt op privaat of openbaar domein.  De regelgeving maakt deel uit van de wet van 4/7/2005 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten en het KB van 24/9/2006

In Oosterzele werd dit eenvoudig geregeld door het aanvragen van dergelijke verkopen, via het algemeen evenementenformulier.  Op basis van een ingevuld evenementenformulier wordt een besluit van de burgemeester opgesteld en bezorgd aan de inrichter.  Aanvragen moeten minstens één maand vooraf aangevraagd worden.

Let wel, particulieren mogen enkel producten verkopen die niet met het oog op verkoop werden aangekocht, de zogenaamde overschotten of zoldervoorraden. De verkoop moet occasioneel zijn en mag niet de vorm van een commerci ële activiteit aannemen, anders is er machtiging voor ambulante activiteiten nodig (de zogenaamde leurkaart)

Het algemeen evenementenformulier kan je downloaden via de website van de gemeente of kan je persoonlijk gaan ophalen bij de info-balie van de gemeente Oosterzele.

 
(Herman De Knijf,  Foto’s L.A.M.P)