Geen paintballtornooi, wel trouwfeest in het park in Zottegem en nog andere Koekelarings (2017 – 33)

koekelarings1111

Zottegem, 31/08/2017 — Festiviteiten en rommelmarkten, zwembadsluiting en een reuzenuitstap, speciale verkeersregelingen enz. Meer hierover en nog andere nieuwtjes kunt u lezen in deze nieuwe reeks Zottegemse Koekelarings.

– Zwembad Bevegemse Vijvers gesloten: Naar aanleiding van het einde van de zomervakantie en in het vooruitzicht van het nieuwe schooljaar zullen de deuren van het stedelijk zwembad Bevegemse Vijvers op vrijdag 1 september uitzonderlijk dicht blijven voor kleinere onderhoudswerken die niet allemaal kunnen uitgevoerd worden tijdens de gewone openingsuren. Het gaat o.a. om het stofvrij maken van ventilatieroosters, herstellingen aan douches, het reinigen van de afvoerroosters, poetsen van de bergingen en grondige behandeling van vloer en kade. Deze schoonmaak en noodzakelijke herstellingen zullen uitgevoerd worden door eigen personeel (poetsvrouwen, redders) en arbeiders van de gespecialiseerde firma Cofely.

– Geen toelating voor paintballtornooi: Vanuit Studentenkring Sottegem werd aan het stadsbestuur de vraag gericht om opnieuw in samenwerking met het Jeugdhuis De Muze op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober een paintballtornooi te mogen houden op de terreinen aan de Bettelhovebeek in Beisloven. In tegenstelling met verleden jaar heeft het college van burgemeester en schepenen echter beslist ditmaal geen toelating te geven voor de organisatie van dit paintballtornooi en dus negatief geantwoord op dat verzoek. Ook vanuit het Agentschap Natuur en Bos kwam er een ongunstig advies.

– Huwelijksfeest in het park mag wel: Moeten we Bredero gelijk geven dat “het kan verkeren” of moeten we het hebben over twee maten en twee gewichten? Feit is dat vorig jaar een koppeltje de festivalweide aan de Bevegemse Vijvers een originele plek vond voor de viering van hun huwelijk maar dat feestje ging toen niet door — tenminste niet daar — want het stadsbestuur besliste toen om daarvoor geen toestemming te verlenen. Nu heeft het college van burgemeester en schepenen w él toelating gegeven om zaterdag 2 september een dansfeest ter gelegenheid van een huwelijk te laten doorgaan in een tent op het terras voor het kasteel in het Domein Breivelde, met daarbij ook een vergunning om (dans)muziek te laten weerklinken van 22 tot 2 uur ’s nachts. Naar verluidt is het eenmalig dat voor dit huwelijksfeest in het park toelating gegeven werd.

– Reuzen trekken naar Antwerpen: Nadat ze een drietal weken geleden naar jaarlijkse gewoonte ter gelegenheid van de Stationskermis aldaar op tegenbezoek gingen bij de Herzeelse reuzenfamilie die ook ieder jaar naar de Zottegemse Sinksenfoor komt afgezakt, geven de Zottegemse reuzen Cambrinus en Cambrina nu ook op zaterdag 2 september niet thuis. Vanuit het Antwerpse kregen ze immers een uitnodiging in de bus en dus gaan ze die dag samen met hun kinderen Trees en Leo en nog meer dan honderd andere reuzen uit gans Belgi ë in Deurne mee opstappen in de reuzenstoet die er jaarlijks plaatsvindt en om 14u30 vertrekt ter hoogte van het Districthuis aan de Parkstraat. Het is al de dertiende keer dat de Zottegemse reuzen in Deurne te gast zijn. Op zondag 24 september hebben ze ook nog een uitstap naar Lokeren in hun agenda staan.

– 50-jarige Chiro mag vieren tot 3 uur: Chiro Sint-Andries Strijpen is komend weekend in feeststemming en heeft hiervoor een dubbele reden. Enerzijds is het 50 jaar geleden dat deze vereniging in 1967 startte als een gespreksgroep voor jongeren en in de daaropvolgende vijf decennia uitgroeide tot nu een bloeiende jeugdbeweging met meer dan 100 leden. Daarnaast kan Chiro Sint-Andries ook zo goed als helemaal zijn verhuis voltooien vanuit de containers waarin gedurende 23 jaar aan de Pastoriestraat een onderkomen gevonden werd, naar het gloednieuwe lokaal dat in het voorbije jaar aan de Sint-Andriessteenweg 159 A uit de grond rees. Deze nieuwbouw kon gerealiseerd worden mede dankzij een renteloze lening van 150.000 euro vanwege de stad, waarvoor in ruil wel een aanvaardbaar terugbetalingsplan moest uitgewerkt worden en ook een hypotheek ten voordele van de stad moest gevestigd worden. Het weiland aan het nieuwe lokaal gaat nu gedurende drie dagen omgetoverd worden in een feestterrein voor een streekavond (met bieren en bands uit eigen streek) op vrijdag 1 september, kinderanimatie in de namiddag en ’s avonds diverse muzikale optredens op zaterdag 2 september en een afsluitende barbecue op zondag 3 september. In afwijking van de normen inzake muziek en nachtlawaai die door de Vlaamse Regering vastgelegd zijn, heeft het stadsbestuur aan Chiro Sint-Andries Strijpen toelating gegeven om op vrijdag (vanaf 18 uur) en op zaterdag (vanaf 14 uur) telkens tot 3 uur ’s nachts feest te vieren.

– Picarrenfeesten met Sam Gooris en Bart Ka ëll en rommelmarkt: Over een drietal weken, in het laatste weekend van september, wordt in Godveerdegem door het plaatselijk Picarrencomit é opnieuw afspraak gemaakt voor de jaarlijkse  Picarrenfeesten, voor de 40ste keer al. Het wordt dus een jubileumeditie en om deze verjaardag te vieren hebben de organisatoren ditmaal zelfs twee Vlaamse muzikale vedetten geboekt die op zaterdag 23 september in de feesttent aan de Tweekerkenstraat voor de nodige ambiance zullen zorgen, met name Sam Gooris en Bart Ka ëll. Toegangskaarten zijn in voorverkoop te verkrijgen bij alle leden van het Picarrencomit é à 8 euro (op de avond zelf aan de kassa 12 euro). Een gewone steunkaart kost 5 euro. ’s Anderendaags wordt voor de tweede keer ook opnieuw een rommelmarkt georganiseerd, van 14 tot 18 uur aan en rond de feesttent. Deelname is gratis maar om organisatorische redenen is het wel nodig op voorhand in te schrijven door middel van een mailtje naar rommelmarkt@picarrencomit é.be of telefonisch bij ‘marktmeester’ Tim Cornil via 0494 137  596. Naast deze rommelmarkt staan op zondag 24 september — dan is de toegang gratis — ook volksspelen, kinderanimatie met Circus Sven en de traditionele Picarrenworp op het programma.

– Rommelmarkt en paardenwandeling in Godveerdegem: Nog in Godveerdegem wordt er ook op zaterdag 2 september een rommelmarkt ingericht. Plaats van afspraak voor wie als standhouden eraan wil deelnemen en voor wie graag op rommelmarkten gaat snuisteren, is dan van 8 tot 16 uur voor de vijfde keer de Driebunderstraat, een deel van de parking van garage Chavatte aan de hoek met de Langestraat en het weiland achter caf é Driebunderhof. De standplaatsen zijn gratis. Voor meer inlichtingen en inschrijving (plaatsbespreking) kan men terecht bij Joost Huyge via 0478 40 32 32. Nog vanuit caf é Driebunderhof aan de hoek Langestraat / Driebunderstraat wordt ’s anderendaags, zondag 3 september, voor het zesde jaar op rij ook een paardenwandeling georganiseerd. Voor de deelnemers wordt tegen 14 uur verzamelen geblazen op de weide achter voornoemd caf é, vanwaar dan vertrokken wordt voor een tocht van ca. 10 km via de Driebunderstraat, Langestraat, Doolstraat, Gentsesteenweg, Spelaanstraat, Wassenhovestraat, Duivelsvoetstap, Diepeweg, Pardassenhoek, Wellestraat (rotonde N42), Langestraat en terug Driebunderstraat. Onderweg wordt ook eens halt gehouden voor een drink. Deelname is gratis. Eigen motards/seingevers aan de kruispunten en politie (rotonde N42) staan in voor de begeleiding en veiligheid.

– Speciale verkeersregelingen: In Velzeke vindt op zaterdagavond 2 september zowel in de Zwartestraat als in de Puttestraat een buurtfeest plaats. Daarom zal in het gedeelte van laatstgenoemde straat tussen het kruispunt met de Doorsneeweg en het kruispunt met de Steenbekestraat van zaterdag om  17 uur tot zondag om 2 uur ’s nachts in geen van beide richtingen verkeer toegelaten zijn, tenzij plaatselijk verkeer. Het doorgaand verkeer moet omrijden via de Pierkenstraat. In het gedeelte van de Zwartestraat tussen de Terracottastraat en Lippenhovestraat zal van zaterdagmorgen om 8 uur tot zondag om 18 uur niet mogen geparkeerd worden en geen verkeer toegelaten zijn. Doorgaand verkeer moet omrijden via de Lippenhovestraat, Urnenstraat en Terracottastraat (en omgekeerd). In Erwetegem hebben de inwoners van de Emmerstraat, Vierwegenstraat, Sasseveld, Steenbergen en Ten Dale afspraak op zondagmiddag 3 september en daarom is er dan van 6 uur ’s morgens tot maandagmorgen om 6 uur in het gedeelte van de Emmerstraat tussen het kruispunt met Steenbergen en het kruispunt met Sasseveld parkeerverbod en in geen van beide richtingen verkeer toegelaten. In Strijpen is er zaterdagavond een buurtfeest in de Beislovenstraat. In deze straat zal die dag vanaf 9 uur alleen plaatselijk verkeer mogen en daarbij komt ook vanaf 12 uur (telkens tot zondag om 14 uur) een parkeerverbod tussen de huisnummers 36 en 42. Doorgaand verkeer moet omrijden via de Elenestraat, D. Van Den Bosschestraat, Graaf van Egmontstraat, Meersstraat en Hofstraat (en omgekeerd). In Godveerdegem wordt op zaterdag 2 september in de omgeving van caf é Driebunderhof een rommelmarkt gehouden. Naar aanleiding hiervan zal de Driebunderstraat van 5 uur ’s ochtends tot 18 uur afgesloten worden ter hoogte van het kruispunt met de Langestraat en zal in eerstgenoemde straat alleen plaatselijk verkeer (voor inwoners en standhouders) toegelaten zijn.    (DE BAKKER)