Stationsomgeving Lierde wordt opgewaardeerd

1111

Lierde, 08/10/2017 – Lees hierna het gemeenteraardsverslag dd 5 oktober door onze reporter Armand Matthijs.

Station wordt stopplaats zonder toiletten

Eerstdaags wordt de stationsomgeving van Lierde opgewaardeerd. De sporen worden vervangen en vooral zullen hogere perrons de toegankelijkheid sterk verbeteren.

Burgemeester Soetens op de raad van 5 oktober: “De gevraagde alternatieven voor een bestemming van het station hebben we niet gevonden. In het kader van de veiligheid heb ik besloten om het (niet beschermde) stationsgebouw te laten slopen. Daardoor kunnen ook de hinder en de kosten van de werken beperkt worden. We krijgen nu een moderne stopplaats met acht bijkomende parkeerplaatsen, fietsenstallingen, schuilhokjes... Het onderzoek loopt door om in de omgeving nog bijkomende parkeerruimte te voorzien.”

Raadslid Depraetere informeerde naar de plaatsing van elektrische laadpalen. Raadslid Wastyn informeerde naar het behoud van ticket-automaat. Raadslid Cosyns pleitte voor goede toegankelijkheid. Raadslid Verleysen nam het op voor het behoud van toiletten. Maar blijkbaar beslissen mogelijke vandalen en niet de raad, of er toiletten blijven op deze openbare plaats.

Werk in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Jaarlijks brengen de raadsleden verslag uit over hun werk in de bestuursorganen van samenwerkingsverbanden.

Burgemeester Soetens informeerde over ontwikkelingsorganisatie Solva. Zij hielp de gemeente al voor de realisatie van verschillende projecten (ambachtszone…) en de bijstelling van ruimtelijk structuurplan.

De vroegere watermaatschappij TMVW verruimde haar werking en in de sportdivisie is er steun voor de realisatie van de recreatiezone, bij het sportcomplex.

De Burgemeester vermeldde nog de toekomstige situatie waarbij kleinere gemeente niet meer zullen betrokken worden bij samenwerkingsverbanden met minder bestuursmandaten.

Schepen Mortier gaf uitvoerig toelichting bij de werking van Intergem en de weerslag op de gemeente: opsporen van kabeldefecten, verledding van de energievretende openbare verlichting, de voorbereiding van de slimme meter (die energiegebruik en toelevering kunnen meten…).

Schepen De Ville probeerde dan te verduidelijken hoe Fingem als dienstverlenende vereniging zorgt voor investeringen in de gas- en elektriciteitssector. En de weerslag hiervan op mogelijke winstdeling aan de gemeenten.

Raadslid Vanderstraten had het over de watergroep (water in Deftinge en Hemelveerdegem). De maatschappij zorgt voor goed drinkbaar kraantjeswater en zorgt zelfs voor een gratis waterbar bij evenementen.

Raadslid Vandermaelen gaf uitvoerig toelichting bij de werking bij IVLA. De maatschappij zorgt voor de verkleining, het goed sorteren en het mogelijke hergebruik uit de ruime afvalberg. Met precieze cijfers toonde hij aan dat de Lierdenaren overwegend goed meewerken om deze doelen te halen.

Aantrekkelijke omgeving

Raadslid Depraetere merkte de positieve resultaten op bij de afvalaanpak. Hij pleitte om door te gaan met meer sorteren, minder restafval en strenge aanpak van sluikstorten.

Raadslid Cosyns merkte de verschillende affiches op van een komend circusevenement. Andere verenigingen en initiatieven worden gevraagd de aanplakborden te gebruiken. Burgemeester Soetens  stelde dat het bestuur zal zich beraden over een verder optreden.

Armand Matthijs (27) 6.10.2017

X