OLSA BRAKEL FREE FEESTEN

Free Feesten terug op de agenda na meer dan 15 jaar afwezigheid!

Gemeente wil uniforme  terrassen op het Marktplein in Sint-Lievens-Houtem

unnamed (14).jpg

5/11/2017,  Vanaf 1 april 2018  gaat er in Sint-Lievens-Houtem een nieuwe politieverordening in voege, officieel wordt dit als volgt  omschreven : ” een verordenende maatregel met betrekking op een tijdelijke en duidelijke privatisering van het openbaar domein, met het oog op het uitbaten van een terras”. Zo staat het ook te lezen in het verslag van de gemeenteraadszitting. (HDK, foto L.A.M.P.)

Foto toont een voorbeeld van uniforme terrassen in de stad Deinze

Waarover gaan deze specifieke bepalingen?

Wie een terras voor zijn handelszaak wenst aan te leggen, kan en mag dat niet zelf doen.  Enkel de gemeente mag de terrasconstructies plaatsen, en dit om te voorkomen dat het een kakofonie wordt van allerlei materialen en  systemen, wat uiteindelijk een harmonisch uitzicht van het nieuwe Marktplein zal tegengaan.  De uitbaters van de terrassen zijn evenwel aansprakelijk voor eventuele schade  of voor schade die zij  wel degelijk hadden kunnen voorkomen. Verder mogen de uitbaters geen wijzigingen aanbrengen aan de terrassen en de terrasafboordingen, zo mogen er geen stickers of logo’s, of andere reclame worden aangebracht. Met andere woorden de terrassen moeten beheerd worden als een goede huisvader.  De  uitbaters van de terrassen zijn verplicht om voor het terras dat hen ter beschikking wordt gesteld een verzekering af te sluiten, en dat onder de voorwaarden die de gemeente  oplegt.  De gemeente vrijwaart op haar beurt het gebruiksgenot van de terrassen die door haar geplaatst worden. Bij beschadiging zorgt de gemeente voor het herstel van de schade zodat het gebruiksgenot van de uitbater gevrijwaard blijft, zo heet het officieel.

Hebben de uitbaters ergens nog een inbreng?  

Over de lengte van de  terrassen mogen de uitbaters hun zeg doen, dat onderwerp wordt in onderling overleg bepaald. Verder zal de uitbater jaarlijks een belasting dienen te betalen conform het belastingsreglement voor het plaatsen van terrassen in de zone Marktplein.

HDK – foto L.A.M.P
X