Verslag gemeenteraad Brakel

Gemeentehuis Brakel (5)

27/11/2017 –  De gemeenteraad kwam op maandag 20 november 2017 samen.

Voor een reeks van samenwerkingsverbanden werden vertegenwoordigers aangesteld en beslissingen genomen betreffende de voorgestelde agendapunten.

Naar aanleiding van een nieuwe verkaveling langsheen de Hoevestraat werd beslist de
nieuwe wegen de naam “Toepzicht” te geven.

Offertes op naam van Eandis werden goedgekeurd. Begin 2018 zal in de volgende straten
de bestaande verlichting worden vervangen door ledverlichting:
Boembeke, Brusselsestraat, Cijnsland, Gentsestraat, Heinestraat, Heksteelstraat,
Herreweg, Jagersstraat, Kleibergstraat, Leinstraat, Lepelstraat, Meierij, Molenberg,
Moriaanstraat, Oudenaardsestraat, Rekestraat, Steenweg en Watermolenstraat.

De tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de Ronde van Vlaanderen 2018 werd goedgekeurd.

Binnen het fietspadenproject van de Ronsesestraat zijn een 30-tal aktes goedgekeurd.
Deze kunnen nu ondertekend worden.

De gemeenteraad ging ook akkoord met het aankopen van een perceel langsheen de
Jagersstraat, dat grenst aan het gemeentelijk recreatiedomein De Rijdtmeersen.

Gebruikers van het gemeentelijk zwembad die in het bezit zijn van een kaart van een
persoon met een handicap, zullen aan een lager tarief kunnen zwemmen.

Ten slotte werd ook beslist de gemeentelijke geschenkbon onbeperkt inwisselbaar te
maken.