Verslag schepencollege in Brakel

Gemeentehuis Brakel (5)

05/12/2017 –  Het college van burgemeester en schepenen kwam op maandag 27 november 2017 samen.

Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen,
samenwerkingsverbanden, doortochten, kerkfabrieken …) kwamen ook verschillende
individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.

Verder werd een reeks van herstellingswerken aan gemeentelijke gebouwen gegund:
voor de pastorij in Opbrakel, het LOI (Lokaal Opvang Initiatief), het dak van het
gemeentehuis en van het arsenaal van de technische dienst.

Een nieuwe schoolbus zal na Nieuwjaar in gebruik genomen worden om de kinderen van het gemeentelijk onderwijs te vervoeren.

Van de lopende wegenprojecten werden de vorderingsstaten en verslagen besproken en
goedgekeurd, waaronder de dorpskernvernieuwing, Laaistok en Warande.

In het natuurgebied het Burreken zullen in samenwerking met Regionaal Landschap
Vlaamse Ardennen vlonder- en boomschijfpaden worden geplaatst.

Ten slotte werd een reeks van premies en subsidies goedgekeurd voor de aanleg en het
onderhoud van kleine landschapselementen en superisolerend glas.