Vier (!) keer viergeslacht in Oosterzele

IMG_1124C.jpeg

Oosterzele, 17/01/2018 – Van overgrootmoeder tot achterkleinkind:

Andr éa De Cooman 1929 ; Claudine Keymeulen 1952 ; Nele Van Bever 1978 ; Janne Du Chau 2005.

Andr éa De Cooman ; Claudine Keymeulen ; Nele Van Bever ; Floor Du Chau 2007

Andr éa De Cooman ; Claudine Keymeulen ; Lies Van Bever 1982 ; Fran Deroo 2011

Andr éa De Cooman ; Claudine Keymeulen ; Lies Van Bever ; Helena Deroo 2014

Hartelijke felicitaties vanwege De Beiaard, met dank aan Freddy Van Bever voor de foto.

HDK
X